Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Povolání: Vedoucí pracovník pohostinství a hotelového provozu
Platnost standardu: Od 30.8.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Hotelnictví (65-42-M/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Manažer/manažerka stravovacích zařízení 65-039-M 4
Manažer/manažerka ubytovacích služeb 65-040-M 4

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Hotelový manažer (65-99-M/05) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Manažer/manažerka stravovacích zařízení 65-039-M 4
Manažer/manažerka ubytovacích služeb 65-040-M 4
Zobrazit historické

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
14.1.2020 20.10.2022 17.12.2019
21.10.2022 28.2.2023 21.10.2022
1.3.2023 29.8.2023 28.2.2023