Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Povolání: Pokojský
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Používání pomůcek a čisticích prostředků při úklidu v ubytovacím zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat a správně použít pomůcky a čisticí prostředky k vykonání zadané práce Praktické předvedení
b Zacházet s nástroji a pomůckami podle zásad bezpečnosti práce (reálné předvedení, čisticí prostředky, pomůcky) Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit způsob likvidace obalů a zbytků čisticích a úklidových prostředků podle předpisů na ochranu životního prostředí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Obsluha strojů a zařízení používaných při úklidu v ubytovacím zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný stroj nebo zařízení k provedení zadané práce (vysavače, mycí, čisticí stroje) Praktické předvedení
b Dodržet dávkování úklidových, čisticích nebo pracích prostředků podle doporučení výrobců Praktické předvedení
c Vhodně manipulovat se zařízením při výkonu činnosti Praktické předvedení
d Provést ošetření a údržbu zařízení po ukončení provozu Praktické předvedení
e Zacházet se zařízením podle zásad bezpečnosti práce Praktické předvedení
f Zajistit zabezpečení zařízení po ukončení provozu (např. úklidový stroj) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Úklid v ubytovacích zařízeních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít úkoly podle pracovních plánů Praktické předvedení a ústní ověření
b Dodržet posloupnost prací a jejich časový harmonogram Praktické předvedení a ústní ověření
c Vykonat úklid 2 pokojů včetně úklidu příslušenství a společných prostor Praktické předvedení
d Vyvětrat pokoj Praktické předvedení
e Zkontrolovat stav a funkčnost vybavení pokoje Praktické předvedení
f Vyměnit ložní prádlo, ručníky, osušky, předložky, ustlat lůžko Praktické předvedení
g Utřít prach v celém pokoji Praktické předvedení
h Umýt, vyleštit, ošetřit veškeré vybavení pokoje i koupelny Praktické předvedení
i Doplnit toaletní a hygienické potřeby a spotřební materiál na pokojích Praktické předvedení
j Ošetřit podlahové plochy v pokoji podle jejich charakteru (umýt, vyluxovat) Praktické předvedení
k Uklidit koupelnu a toaletu dle hygienických zásad Praktické předvedení
l Vysypat odpadkové koše, třídit odpad (např. plasty, papír, sklo) v souladu s vnitřními předpisy a organizačními pokyny Praktické předvedení a ústní ověření
m Zaevidovat spotřebu minibarů a dalšího doplňkového prodeje Praktické předvedení a ústní ověření
n Komunikovat s recepcí - oznámit stav uklizených pokojů, natížení doplňkového prodeje, závad na pokoji Praktické předvedení a ústní ověření
o Provést závěrečnou kontrolu úklidu pokoje s důrazem na detaily Praktické předvedení a ústní ověření
p Vysvětlit rozdíly mezi úklidem pobytového a odjezdového pokoje Ústní ověření
q Popsat zásady vstupu do pokoje obývaného hosty Ústní ověření
r Vysvětlit postup, pokud je nerušenka na klice dveří Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Zajišťování bezpečnosti hostů, BOZP, PO v ubytovacím zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat bezpečnostní pravidla spojená s ochranou majetku a zdraví hostů Ústní ověření
b Uvést pravidla BOZP Ústní ověření
c Uvést pravidla požární ochrany Ústní ověření
d Vysvětlit, jaké jsou způsoby zajištění ochrany osobních údajů a majetku hostů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění hygienicko-sanitační činnosti v ubytovacím zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat hygienická pravidla v průběhu pracovních činností Praktické předvedení
b Použít vhodný pracovní oděv Praktické předvedení
c Provést úklid pracoviště po ukončení provozu v souladu s hygienickými požadavky Praktické předvedení
d Používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP – https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-v-pohos#zdravotni-zpusobilost).

Autorizovaná osoba/autorizovaný zástupce zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce:

- uvede pomůcky, které smí uchazeč při zkoušce používat.

Jednotlivá kritéria se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se na proces a výsledek.

Autorizovaná osoba/autorizovaný zástupce rozpracuje kritéria podrobně podle charakteru konkrétních zadaných úkolů.

Po celou dobu hodnocení je sledována kvalita a postup prováděné práce, dodržování hygienických předpisů, předpisů bezpečnosti práce a zásad profesionální komunikace s hosty, dodržování časového harmonogramu.

Metodické pokyny k jednotlivým odborným kompetencím:

U odborné kompetence Úklid v ubytovacích zařízeních:

Uchazeči budou zadány činnosti, které jsou obsahem této profesní kvalifikace, jejichž splnění realizuje.

Jedná se o kompletní úklid 2 pokojů včetně příslušenství. Minimální velikost pokoje je dána úrovní hotelu a poskytovaných služeb dle jednotné klasifikace hotelů.

Konkrétní úkoly a jejich rozsah určí autorizovaná osoba, například:

 • omýt, utřít a vyleštit odpadkový koš

 • postel čistě povléknout

 • vyluxovat celý pokoj tj. pod postelí i za postelí, pod křesly a závěsy, strop a rohy pokojů

 • vytřít podlahu, která není pokrytá kobercem

 • otřít prach (čelo postele, noční stolky, obrazy, lampičky, stůl, televizi, pod televizí, zásuvky, nohy u stolu, parapet)

 • otřít skříň zevnitř, shora i dveře

 • úklid věcí a popřípadě jejich doplnění na pracovním vozíku na konci služby

 • umýt wc, vevnitř i z venku, prkýnko ze všech stran

 • vyleštit zrcadlo

 • umýt umyvadlo, zevnitř i z venku včetně trubky pod umyvadlem

 • vyleštit baterii ve sprchovém koutě

 • umýt dlaždičky a silikon od plísně (nastříkat, nechat působit)

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

AHR ČR

Hotel Imperial Karlovy Vary

Hotel Vienna House Diplomat Prague