Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Pomocný pracovník ve strojírenství
Platnost standardu: Od 28.1.2009 do 8.9.2015
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 14.1.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů a plastů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dosáhnout žádoucích rozměrů a tvaru, nářadí, přípravků, měřidel aj. pomůcek a jejich částí ručním obráběním a zpracováním Praktické předvedení
b Používat nástroje, nářadí a pomůcky pro ruční obrábění a zpracování kovů a plastů Praktické předvedení
c Využívat ruční mechanizované nářadí ke zvýšení produktivity práce ručního obrábění a zpracování kovů a plastů Praktické předvedení
d Obrábět ručně a zpracovávat kovové materiály popř. jiné plasty Praktické předvedení
e Měřit základními strojními měřidly Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Stykové, bodové, tlakové a švové svařování, pájení (např. měkké, tvrdé)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Svařování tenkých plechů, drátů, profilů Praktické předvedení
b Úprava svařovaného materiálu před svařováním Praktické předvedení
c Odmašťování svařovaných ploch Praktické předvedení
d Dodržování pravidel BOZP při svařování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Ohýbání a zkružování plechů, trubek, kovových tyčí a profilů na strojních ohýbačkách, zkružovacích aj. strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Měření a orýsování plechů Praktické předvedení
b Řezat materiály, plechy, trubky, profily Praktické předvedení
c Stříhat, sekat a probíjet materiál Praktické předvedení
d Pilovat plochy rovinné, tvarové a spájené Praktické předvedení
e Rovnání a ohýbání plochých a profilových materiálů Praktické předvedení
f Zakružovat plechy, trubky kovové tyče a profily Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Rovnání kovů pod lisem a pomocí ohřevu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rovnání kovů pod lisem Praktické předvedení
b Rovnání kovů pomocí ohřevu Praktické předvedení
c Bezpečnost práce Slovně
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Ruční nanášení barvy na kovové odlitky, máčením nebo štětcem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ruční nanášení barvy Praktické předvedení
b Nanášet barvy na odlitky máčením Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Tmelení ploch a broušení tmelených ploch

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Tmelit plochy Praktické předvedení
b Brousit tmelené plochy Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Ověřování by mělo být pokud možno spojeno v navazující činnosti vedoucí k ucelenému opravárenskému úkonu.

Při zadávání se doporučují např. tyto činnosti:

- Volit odpovídající postup práce, volit nářadí, pomůcky (viz také dále část Požadavky na materiálně technické zázemí autorizované osoby)

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Sektorová rada strojírenství

Národní ústav odborného vzdělávání