Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Montér suchých staveb
Platnost standardu: Od 11.2.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavební dokumentaci pozemních staveb a používání technické dokumentace konstrukcí suchých staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit druhy stavební dokumentace a výkresů Praktické předvedení
b Orientovat se v prováděcí dokumentaci suchých staveb Praktické předvedení
c Číst prováděcí stavební výkresy pozemních staveb (podle ČSN 01 3420) - minimálně 3 různé výkresy Praktické předvedení
d Číst prováděcí výkresy suchých staveb - minimálně 3 různé výkresy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technologických postupech montáže konstrukcí suchých staveb stanovených výrobci a technickými předpisy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v technologických postupech montáže suchých staveb Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat technologický postup odpovídající zadání, odůvodnit výběr Praktické předvedení a ústní ověření
c Pracovat s technickou firemní dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Návrh pracovních postupů, volba materiálů, nářadí a pomůcek pro provádění suchých staveb stěn a podhledů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup pro zadaný úkol a návrh odůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
b Volit materiály, nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vyměřování polohy konstrukcí suchých staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst prováděcí výkresy - minimálně 3 různé výkresy Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyměřit polohu konstrukce suché stavby vůči navazujícím stavebním konstrukcím Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výpočet spotřeby materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat spotřebu materiálů podle zadání Praktické předvedení s výpočtem
Je třeba splnit kritérium.
3

Doprava a skladování materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat dopravu materiálů na místo zpracování Ústní ověření
b Popsat způsoby skladování materiálů Ústní ověření
c Přemístit a uskladnit materiály na pracovišti v souladu s technologickými postupy a BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Upravování rozměrů a tvarů desek a konstrukčních materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst prováděcí výkresy - minimálně 3 různé výkresy Praktické předvedení s vysvětlením
b Volit a správně používat ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení s vysvětlením
c Upravit rozměry a tvary desek Praktické předvedení s vysvětlením
d Upravit rozměry a tvary konstrukčních materiálů Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dokončovací úpravy opláštění suchých staveb tmelením a broušením

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Volit a správně používat ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení s vysvětlením
b Popsat různé typy tmelení a jejich způsob zpracování v návaznosti na kvalitu povrchu konstrukcí suché výstavby Ústní ověření
c Bandážovat spoje na ploše min. 250 x 250 cm Praktické předvedení s vysvětlením
d Ručně tmelit spoje a šrouby na ploše min. 250 x 250 cm Praktické předvedení s vysvětlením
e Upravit plochu desek celoplošným tmelením na ploše min. 250 x 250 cm Praktické předvedení s vysvětlením
f Brousit tmelené plochy na ploše min. 250 x 250 cm Praktické předvedení s vysvětlením
g Upravit povrch penetrováním na ploše min. 250 x 250 cm Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování nosných dřevěných a kovových konstrukcí stěn suchých staveb včetně jejich napojování na navazující stavební konstrukce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Volit a správně používat ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení s vysvětlením
b Vyměřit polohu konstrukce vůči navazující stavební konstrukci Praktické předvedení s vysvětlením
c Upravit prvky nosné konstrukce na požadované rozměry a tvary Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opláštění stěn stavebních konstrukcí a stěn suchých staveb deskami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Volit a správně používat ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení s vysvětlením
b Upravit rozměry a tvar desek Praktické předvedení s vysvětlením
c Upevnit desky na nosnou konstrukci stěny v jedné vrstvě na ploše min. 250 x 250 cm Praktické předvedení s vysvětlením
d Upevnit desky na nosnou konstrukci stěny ve dvou vrstvách na ploše min. 250 x 250 cm Praktické předvedení s vysvětlením
e Upravit stavební konstrukci jako podklad pro opláštění deskami na ploše min. 250 x 250 cm Praktické předvedení s vysvětlením
f Připravit lepidlo na desky Praktické předvedení s vysvětlením
g Lepit desky na masivní konstrukci na ploše min. 250 x 250 cm Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit kritéria a), b), f), z kritérií c), d), e) a g) je potřeba splnit alespoň jedno dle zadání přidělené autorizovanou osobou.
3

Instalace tepelné a zvukové izolace do konstrukcí suchých staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Volit a správně používat ruční nářadí a pracovní pomůcky pro práci s izolačními materiály Praktické předvedení s vysvětlením
b Upravit rozměry a tvary izolačních materiálů Praktické předvedení s vysvětlením
c Instalovat izolační materiály do konstrukcí stěn nebo podhledů na ploše min. 250 x 250 cm Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava pro elektrické instalace ve stěnách a stropních podhledech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy elektroinstalací Praktické předvedení s vysvětlením
b Volit a správně používat ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení s vysvětlením
c Rozměřit a zhotovit min. 1 otvor pro osazení elektroinstalačních zařízení Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování instalačních příček, předsazených stěn a instalačních stěn

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy instalačních stěn, popsat konstrukci Praktické předvedení
b Zhotovit instalační stěnu podle konkrétního zadání na ploše min. 250 x 250 cm Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Upevňování předmětů na stěny a stropní podhledy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Volit upevňovací prostředky podle velikosti a způsobu zatížení, odůvodnit volbu Praktické předvedení s vysvětlením
b Upevnit 2 předměty na sádrokartonovou konstrukci (1. předmět do opláštění s desek SDK při zatížení do 10 kg a s těžištěm e=0 (mm); 2. předmět/břemeno do 6 kg do podhledu SDK 12,5 mm na jeden kotevní bod) Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Napojování stěn

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy detailů napojování stěn vzájemně nebo na stavební konstrukci, popsat detail napojení Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat zásady provádění dilatací a řešení dilatačních spár Ústní ověření
c Napojit vzájemně stěny zhotovené systémem suché montáže v délce min. 250 cm Praktické předvedení s vysvětlením
d Napojit stěnu na stavební konstrukci v délce min. 250 cm Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit kritérium a) a b) a jedno z kritérií c), d).
3

Osazování zárubní a rámů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyměřit polohu zárubně podle prováděcího výkresu Praktické předvedení
b Upravit nosné konstrukce stěny pro osazení zárubně nebo rámu Praktické předvedení s vysvětlením
c Osadit a kontrolovat polohu zárubně nebo rámu Praktické předvedení s vysvětlením
d Provést výměnu nad zárubní nebo rámem Praktické předvedení s vysvětlením
e Opláštit jednu stranu stěny na ploše min. 250 x 250 cm Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opláštění nosníků a sloupů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkres opláštění a popsat konstrukci opláštění Praktické předvedení a ústní ověření
b Obložit dřevěnou konstrukci jednovrstvým nebo vícevrstvým obkladem v rozsahu obvodu obdélníku opsaného profilu do 60 cm a délce (výšce) 200 cm Praktické předvedení s vysvětlením
c Obložit ocelovou konstrukci přímým připevněním v rozsahu obvodu obdélníku opsaného profilu do 60 cm a délce (výšce) 200 cm Praktické předvedení s vysvětlením
d Obložit ocelovou konstrukci připevněním na profily v rozsahu obvodu obdélníku opsaného profilu do 60 cm a délce (výšce) 200 cm Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit kritérium a) a jedno z kritérií b), c) nebo d).
3

Zhotovování nosných konstrukcí stropních podhledů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy nosných konstrukcí stropních podhledů, popsat konstrukci Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozměřit polohu nosné konstrukce vůči navazující konstrukci Praktické předvedení s vysvětlením
c Rozměřit polohu kotevních míst, osové vzdálenosti Praktické předvedení s vysvětlením
d Upravit rozměry prvků nosné konstrukce Praktické předvedení s vysvětlením
e Upevnit a vyrovnat hlavní profily nosné konstrukce Praktické předvedení s vysvětlením
f Kontrolovat polohu nosné konstrukce Praktické předvedení s vysvětlením
g Upevnit táhla systémového závěsu Praktické předvedení s vysvětlením
h Upevnit druhou osnovu nosných profilů Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opláštění stropních podhledů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Volit a správně používat ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení s vysvětlením
b Upravit rozměry a tvar desek Praktické předvedení s vysvětlením
c Upevnit desky na nosnou konstrukci na ploše min. 250 x 250 cm Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování podhledových systémů kazetových podhledů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy konstrukcí stropů, popsat konstrukci Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozměřit polohu nosné konstrukce vůči navazující konstrukci Praktické předvedení s vysvětlením
c Rozměřit polohu kotevních míst, osové vzdálenosti Praktické předvedení s vysvětlením
d Upravit rozměry prvků nosné konstrukce Praktické předvedení s vysvětlením
e Upevnit a vyrovnat hlavní profily nosné konstrukce pro plochu min. 250 x 250 cm Praktické předvedení s vysvětlením
f Kontrolovat polohu nosné konstrukce Praktické předvedení s vysvětlením
g Upevnit táhla systémového závěsu Praktické předvedení s vysvětlením
h Upevnit druhou osnovu nosných profilů pro plochu min. 250 x 250 cm Praktické předvedení s vysvětlením
i Osadit kazety do nosné konstrukce na ploše min. 250 x 250 cm Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování obloukových konstrukcí stěn a podhledů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy konstrukcí stěn a podhledů, popsat konstrukci Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozměřit polohu nosné konstrukce vůči navazující konstrukci Praktické předvedení s vysvětlením
c Rozměřit polohu kotevních míst, osové vzdálenosti Praktické předvedení s vysvětlením
d Upravit rozměry prvků nosné konstrukce Praktické předvedení s vysvětlením
e Upevnit a vyrovnat hlavní profily nosné konstrukce stěny nebo podhledu Praktické předvedení s vysvětlením
f Kontrolovat polohu nosné konstrukce Praktické předvedení s vysvětlením
g Upevnit táhla systémového závěsu podhledu Praktické předvedení s vysvětlením
h Upevnit druhou osnovu nosných profilů podhledu Praktické předvedení s vysvětlením
i Upravit rozměry a tvary desek Praktické předvedení s vysvětlením
j Upevnit desky na nosnou konstrukci Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování půdních vestaveb systémem suchých staveb s dřevěnými a kovovými nosnými konstrukcemi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy půdních vestaveb systémem suchých staveb, popsat konstrukci Praktické předvedení a ústní ověření
b Zhotovit dřevěnou nebo kovovou nosnou konstrukci půdních vestaveb na ploše min. 250 x 250 cm Praktické předvedení s vysvětlením
c Zhotovit tepelné izolace střech, stěn a podlah na ploše min. 250 x 250 cm Praktické předvedení s vysvětlením
d Popsat účel parozábrany a zásady jejího použití, zhotovit parozábranu na ploše min. 250 x 250 cm Praktické předvedení s vysvětlením
e Opláštit nosné konstrukce deskami na ploše min. 250 x 250 cm Praktické předvedení s vysvětlením
f Popsat druhy střešních oken, jejich vlastnosti a požadavky na ně, postup montáže opláštění Ústní ověření
g Opláštit ostění střešního okna Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění suchých plovoucích podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy suchých podlah, popsat konstrukci Praktické předvedení s vysvětlením
b Popsat konstrukční systémy a fyzikální požadavky na suché podlahy s nakreslením schématu podlahy Praktické předvedení s vysvětlením
c Připravit podklad na ploše min. 180 x 250 cm Praktické předvedení s vysvětlením
d Zhotovit vyrovnávací a izolační vrstvu na ploše min. 180 x 250 cm Praktické předvedení s vysvětlením
e Zhotovit nášlapnou vrstvu suché podlahy ze sádrokartonových desek na ploše min. 180 x 250 cm Praktické předvedení s vysvětlením
f Provést povrchovou úpravu podlahových desek penetrací, resp. přetmelením pro pokládku nášlapných vrstev z povlakových krytin, dlažby a dřevěných podlah na ploše min. 180 x 250 cm Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace ve zhotovování konstrukcí se zvýšenou pevností, akustických a bezpečnostních konstrukcí a protipožárních příček

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat účel, funkci a použití konstrukcí se zvýšenou pevností Ústní ověření
b Popsat způsob zhotovení podkonstrukcí pod desky se zvýšenou pevností Ústní ověření
c Popsat druhy akustických desek (složení, vlastnosti, použití) Ústní ověření
d Popsat postupy a systémy opláštění akustickými a sádrovláknitými deskami Ústní ověření
e Popsat účel, funkci a použití bezpečnostních příček a mezistropů, jejich konstrukci a podmínky montáže Ústní ověření
f Popsat účel, funkci a použití požárních příček odolných proti mechanickému poškození během požáru Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v opravách a bourání konstrukcí suchých staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat příčiny vzniku trhlin v sádrokartonových konstrukcích Ústní ověření
b Popsat způsoby provedení oprav sádrokartonových konstrukcí, vč. použití záplat na sádrokarton Ústní ověření
c Popsat opravy konstrukcí poškozených vodou (havárie, povodeň) Ústní ověření
d Popsat zásady bourání, dodatečné zhotovení otvoru, BOZP při bourání, demontáž konstrukcí, likvidace odpadu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/monter-suchych-staveb-74ae#zdravotni-zpusobilost).

Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími prováděným pracím.

Všechna kritéria v kompetenci Zhotovování obloukových konstrukcí stěn a podhledů jsou ověřována prostřednictvím zhotovení podhledu o minimálním poloměru ohnutí desek uvnitř 600 mm a vně oblouku 1000 mm.

Při ověřování odborných kompetencí je třeba respektovat ustanovení následujících právních předpisů a technických norem v platném znění:

Právní předpisy:

 • vyhláška č. 268/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

 • nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů

 • NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání
  strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších předpisů

 • Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

 • další nově vydané odpovídající právní předpisy a technické normy a změny platných právních předpisů a technických norem, které vstoupily v platnost v době platnosti standardu PK.

Technické normy:

 • ČSN EN 520+A1 (723611) Sádrokartonové desky - Definice, požadavky a zkušební metody

 • ČSN EN 14195 (72 3612) Kovové konstrukční profily prvky pro sádrokartonové systémy – Definice, požadavky a zkušební metody

 • ČSN EN 13963 (72 2495) Spárovací materiály pro sádrokartonové desky – Definice, požadavky a zkušební metody

 • ČSN EN 14566 (72 3616) Mechanické upevňovací prostředky pro systémy ze sádrokartonových desek – Definice, požadavky a zkušební metody

 • ČSN 01 3420 (013420) Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů
  stavební části

 • Technické podmínky výrobců materiálů.

 

Při způsobu ověření „Praktické předvedení s vysvětlením“ uchazeč praktické předvedení doplní ústním vysvětlením.

Při praktickém ověřování zvládnutí kritérií hodnocení je třeba v odpovídajících případech hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce, hospodárnost při zpracovávání materiálů. Pokud během zkoušky při praktickém či ústním ověřování dojde ze strany uchazeče k porušení či nerespektování předpisů BOZP, uchazeč předmětnou kompetenci/kompetence nesplnil.

Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedení prací. Při hodnocení se zohledňuje samostatný projev a schopnost používání odborné terminologie.

 

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech suché výstavby

Komont spol. s r. o.

Vladimír Kovář - technik (OSVČ) v oblasti montáží suchých staveb