Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Pracovník ve slévárenství
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Slévač (21-55-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Formíř-jádrař / formířka-jádrařka 21-010-H 3
Tavič/tavička 21-011-H 3

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Slévač (21-99-H/02) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Formíř-jádrař / formířka-jádrařka 21-010-H 3
Tavič/tavička 21-011-H 3
Zobrazit historické

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
4.2.2009 29.9.2012 20.1.2009
29.6.2012 5.4.2019 26.6.2012
5.2.2019 20.10.2022 15.1.2019