Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Speciální a interdisciplinární obory
Povolání: Malíř
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci provádění a oprav malířských prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit druhy technické a projektové dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Používat projektovou dokumentaci - porozumět technické zprávě jako součásti projektové dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Používat technickou firemní dokumentaci týkající se nátěrových hmot a technologických postupů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Používat výkresovou dokumentaci malířských prací Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technologických postupech malířských prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat technologický postup pro malbu na starém a novém povrchu Praktické předvedení
b Vysvětlit technologický postup včetně potřebných materiálů, nářadí a pracovních pomůcek Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Návrh pracovních postupů malířských prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup malby na starém a novém povrchu Praktické předvedení
b Vysvětlit technologický postup včetně potřebných materiálů, nářadí a pracovních pomůcek Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v nátěrových hmotách a pomocných prostředcích pro malířské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy nátěrových hmot a pomocných prostředků a jejich vlastnosti Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit možnosti použití nátěrových hmot a pomocných prostředků pro přípravu podkladů a malířské práce Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Posuzování kvality materiálů pro malířské práce dostupnými prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést parametry kvality materiálů pro malířské práce dle technických podkladů výrobců Písemné ověření
b Posoudit kvalitu konkrétního materiálu, prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.), posudek odůvodnit Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příprava, používání a údržba nářadí, zařízení a pracovních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat přípravu, používání a údržbu nářadí, zařízení a pracovních pomůcek Písemné a ústní ověření
b Připravit, ošetřovat a udržovat ruční nářadí (štětce, štětky, válečky) a pracovní pomůcky před a po provedení nátěrů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Připravit, ošetřovat a udržovat stříkací zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava podkladu pro malířské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit kritéria pro posouzení stavu podkladů (prašnost, mastnota, vlhkost, soudržnost starého nátěru, trhliny, rovinnost, proteklé skvrny, plísně, teplota) Písemné a ústní ověření
b Popsat způsoby odstranění vad podkladu Písemné a ústní ověření
c Popsat prostředky pro přípravu podkladu a způsoby jejich použití Písemné a ústní ověření
d Posoudit stav podkladu o ploše cca 10 m2 – prašnost, mastnota, vlhkost, soudržnost starého nátěru, trhliny, rovinnost, proteklé skvrny, plíseň, teplota Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Navrhnout způsob úpravy podkladu na základě posouzení v rámci kritéria d) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Volit a připravit k použití nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení
g Ochránit nemalované plochy před znečištěním Praktické předvedení
h Upravit podklad o ploše do 10 m2 na základě návrhu v kritériu e) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
i Kontrolovat vizuálně kvalitu podkladu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Tmelení a broušení tmelených ploch při malířských pracích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat účel tmelení a materiály pro tmelení Písemné a ústní ověření
b Popsat pracovní postup tmelení a broušení Písemné a ústní ověření
c Volit a připravit k použití nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení
d Tmelit a brousit plochu cca 10 m2 Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava nátěrových hmot pro malířské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postupy přípravy nátěrových hmot (úprava konzistence, pigmentování, míchání, filtrace, směšování) Písemné a ústní ověření
b Volit a připravit k použití nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení
c Upravit konzistenci nátěrové hmoty Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Připravit nátěrovou hmotu na požadovaný barevný odstín dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Filtrovat nátěrovou hmotu dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Kontrolovat vizuálně kvalitu provedené práce Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nanášení malířských nátěrů štětkou, štětcem, válečkem a vysokotlakým stříkacím zařízením

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby nanášení nátěrových hmot Písemné a ústní ověření
b Popsat pracovní postupy, nářadí a zařízení Písemné a ústní ověření
c Popsat druhy používaných nátěrových hmot a jejich přípravu pro nanášení štětcem, válečkem a stříkáním Písemné a ústní ověření
d Popsat způsoby vizuální kontroly nátěrů – barevný odstín, ořez barev, kryvost, čistota plochy Písemné a ústní ověření
e Volit a připravit k použití nářadí, zařízení a pracovní pomůcky Praktické předvedení
f Ochránit nemalované plochy před znečištěním Praktické předvedení
g Připravit nátěrovou hmotu k použití Praktické předvedení s ústním vysvětlením
h Upravit podklad pod nátěr Praktické předvedení
i Nanést nátěrovou hmotu štětkou, štětcem a válečkem na stěnu o ploše cca 5 m2 Praktické předvedení
j Nanést nátěrovou hmotu vysokotlakým stříkacím zařízením na stěnu o ploše cca 5 m2 Praktické předvedení
k Kontrolovat vizuálně kvalitu povrchu po aplikaci nátěrové hmoty dle kritéria d) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování a opravy maleb v jednom nebo více odstínech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zhotovování a opravy maleb v jednom nebo více odstínech Písemné a ústní ověření
b Popsat způsoby vizuální kontroly maleb - barevný odstín, ořez barev, kryvost, čistota ploch Písemné a ústní ověření
c Volit a připravit k použití nářadí, zařízení a pracovní pomůcky Praktické předvedení
d Ochránit nemalované plochy před znečištěním Praktické předvedení
e Upravit podklad pod malbu na ploše cca 10 m2 Praktické předvedení
f Zhotovit malbu dle zadání na ploše cca 10 m2 Praktické předvedení s ústním vysvětlením
g Opravit malbu dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
h Kontrolovat vizuálně kvalitu provedení maleb a vzorů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování dekorativních maleb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zhotovování maleb dekorativními technikami (válečkováním, šablonováním, batikováním) Písemné a ústní ověření
b Volit a připravit k použití nářadí, zařízení a pracovní pomůcky Praktické předvedení
c Popsat způsoby vizuální kontroly maleb - barevný odstín, ořez barev, kryvost, čistota ploch Písemné a ústní ověření
d Popsat techniku linkování a přípravu nátěrové hmoty pro linkování, pracovní pomůcky Písemné a ústní ověření
e Ochránit nemalované plochy před znečištěním Praktické předvedení
f Upravit podklad pod dekorativní malbu Praktické předvedení
g Zhotovit dekorativní malbu na ploše cca 1m2 jednou z technik uvedených v kritériu a) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
h Linkovat malovanou plochu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
i Kontrolovat vizuálně kvalitu provedení maleb a vzorů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování malířských linkrust

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postup zhotovování linkrust a používané materiály Písemné a ústní ověření
b Volit a připravit k použití nářadí, zařízení a pracovní pomůcky Praktické předvedení
c Ochránit neupravované plochy před znečištěním Praktické předvedení
d Upravit podklad pod linkrustu na ploše cca 1 m2 Praktické předvedení
e Připravit hmotu pro zhotovení linkrusty Praktické předvedení
f Zhotovit linkrustu na ploše cca 1 m2 Praktické předvedení s ústním vysvětlením
g Provést povrchovou úpravu linkrusty Praktické předvedení
h Kontrolovat vizuálně kvalitu provedení linkrusty Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování imitace mramoru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postup zhotovování imitace mramoru malířskou dekorativní technikou Písemné a ústní ověření
b Volit a připravit k použití nářadí, zařízení a pracovní pomůcky Praktické předvedení
c Ochránit neupravované plochy před znečištěním Praktické předvedení
d Upravit podklad pod imitaci mramoru na ploše cca 1 m2 Praktické předvedení
e Připravit nátěrové hmoty pro zhotovení imitace mramoru Praktické předvedení
f Zhotovit imitaci mramoru na ploše cca 1 m2 Praktické předvedení s ústním vysvětlením
g Kontrolovat vizuálně kvalitu provedení imitace mramoru Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování nátěrů fasád

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat přípravu podkladu (vysprávky, čištění, broušení, penetrace) Písemné a ústní ověření
b Popsat používané nátěrové hmoty, jejich vlastnosti, možnosti a způsoby aplikace Písemné a ústní ověření
c Popsat technologické přestávky a povětrnostní podmínky pro provádění nátěrů fasád Písemné a ústní ověření
d Volit a připravit k použití nářadí, zařízení a pracovní pomůcky Praktické předvedení
e Ochránit nenatírané plochy před znečištěním Praktické předvedení
f Kontrolovat a upravit podklad pro nátěr fasády Praktické předvedení
g Připravit nátěrové hmoty k použití Praktické předvedení
h Zhotovit nátěr fasády na ploše cca 10 m2 Praktické předvedení s ústním vysvětlením
i Dodržovat podmínky BOZ při práci na lešení, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
j Kontrolovat vizuálně kvalitu provedené práce Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Upevňování lišt a jiných dekorativních prvků na stěny a stropy při provádění malířských prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy materiálů, způsoby jejich úpravy a aplikace Písemné a ústní ověření
b Volit a připravit k použití nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení
c Ochránit neupravované plochy před znečištěním Praktické předvedení
d Upevnit stropní rohové lišty- jeden spoj přímý, vnitřní a vnější roh Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Osadit dekorativní prvek (rozetu) na stěnu nebo strop Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Provést finální úpravu povrchu malované plochy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
g Kontrolovat vizuální kvalitu provedené práce Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Návrh barevného řešení malovaných prostorů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady barevného řešení prostorů (fyzikální princip vzniku barev, barevný vjem, působení barev na člověka, barevný soulad a kontrast) Ústní ověření
b Navrhnout barevné řešení malované plochy nebo prostoru dle zadání, nakreslit náčrt barevného řešení Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výpočet množství nátěrů, spotřeby materiálů a zpracování položkového rozpočtu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady měření a výpočtu množství nátěrů Ústní ověření
b Vypočítat velikost malovaných ploch dle zadání Praktické předvedení s výpočtem
c Vypočítat spotřebu materiálu dle zadání Praktické předvedení s výpočtem za použití ceníků
d Zpracovat položkový rozpočet dle zadání Praktické předvedení s rozpočtem za použití ceníků
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v předpisech BOZP, PO a hygieny práce při malířských pracích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy ohrožení při práci a způsoby ochrany pracovníků, zdroje a příčiny pracovních úrazů Písemné a ústní ověření
b Popsat způsoby zabezpečení pracoviště z hlediska BOZP, hygieny práce a PO Písemné a ústní ověření
c Vyjmenovat a popsat prostředky pro zajištění BOZP a PO na pracovišti Písemné a ústní ověření
d Vyjmenovat a popsat osobní ochranné pracovní prostředky a jejich použití Písemné a ústní ověření
e Popsat první pomoc při úrazech Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní právní předpisy o chemických látkách a ochraně veřejného zdraví, vysvětlit pojem „bezpečnostní list“ Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit označování výrobků z hlediska nebezpečných látek Písemné a ústní ověření
d Popsat vliv profesních činností na životní prostředí Písemné a ústní ověření
e Popsat způsoby skladování a manipulace s materiály Písemné a ústní ověření
f Popsat způsoby nakládání s odpady Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=30725&kod_sm1=41

Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem a obuví, po dohodě s autorizovanou osobou (zkoušejícím) může použít vlastní osobní ochranné pracovní prostředky, základní nářadí a pracovní pomůcky odpovídající prováděným pracím.

 

Při praktickém ověřování kritérií hodnocení je třeba hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek a kvalitu provedení prací. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP, PO a hygieny práce a používání osobních ochranných pracovních prostředků.Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování kritérií hodnocení je nezbytné zkoušenému zajistit pomoc dalších osob.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru 36-75-2 malíř, 36-57-H/001 malíř, 39-41-H/01 malíř a lakýrník nebo jim odpovídajících oborech kategorie E s praxí v délce nejméně 5 let jako OSVĆ nebo vedoucí pracovní skupiny nebo provozu, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
  2. Střední vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou získané ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu dle § 9 odst. (3) a (5) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, minimálně 5 let praxe v povolání učitele odborného výcviku v oboru vzdělání 39-41-H/01 malíř a lakýrník nebo v dříve existujících odpovídajících oborech vzdělání kategorie H nebo E.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Vnitřní a venkovní pracoviště umožňující realizaci zkoušek vybavené potřebnými malířskými materiály, nářadím, zařízeními a pracovními pomůckami pro provádění malířských prací a pomocnými zařízeními (lešením, pokud charakter činností toto vyžaduje) odpovídajícími požadavkům BOZP a hygienickým předpisům. Teplota prostředí odpovídající realizaci malířských prací, bezprašnost, dokončení stavebních prací v malovaném prostoru.

Měřidla: skládací nebo svinovací metr dl. 2 m, svinovací pásmo dl. 20 m, vodováha 1 a 2 m

Nářadí a zařízení: štětka malířská hranatá (kulatá), štětec zárohák č. 2,5 a 4, škrabky škrabací, tmelicí (sádrovací), nerezové, hladítko nerezové, mřížka plastová, váleček s držákem pro interiérové nátěrové hmoty, váleček s držákem pro fasádní nátěrové hmoty, hrubé brusné plátno, nádobka na rozdělání sádrové nebo stěrkové hmoty, štětec plochý č. 2,5 a 4, elektrické míchadlo pro míchání hmot, váleček strukturovací, vysokotlaké stříkací zařízení

Pomůcky: dvojitý žebřík malířský (4 st., 6 st.), páska krepová (19,25 mm), folie zakrývací (5 x 4 m), šňůra vytyčovací („brnkačka“), tužka obyčejná, prodlužovací nástavce k dvojitému žebříku vč. fixovacích šroubů, kleště, prodlužovací teleskopický nástavec

Materiál: malířské nátěrové hmoty, materiály pro zhotovení malířských linkrust a imitace mramoru, pomocné materiály (tmely, brusné materiály, impregnace, dezinfekce)

– Zdroj elektrické energie 230 V

– Projektová dokumentace související s hodnocenými činnostmi, předepsané technologické postupy a informační materiály (např. technické listy)

– Pomocný personál

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 16 až 20 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech malířů a lakýrníků České republiky, o. s.

Pavel Žatečka, OSVČ

Radomil Konečný, OSVČ

Ing. Jaroslav Málek, OSVČ

Zdeněk Daňo, OSVČ

Jan Zeman, OSVČ

Jiří Nový, OSVČ

Martin Páral, OSVČ