Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Pracovník provozu čistírny usní a kožešin
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v sortimentu usní a kožešin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozeznat základní druhy usní a zdůvodnit jejich použití (uvést alespoň 3 druhy v každé skupině: podle druhu kůží obratlovců, podle způsobu provedení a podle povrchové úpravy) Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozeznat základní druhy kožešin a zdůvodnit jejich použití (uvést alespoň 3 druhy podle kožešiny obratlovců) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příjem usňových a kožešinových oděvů a výrobků v provozu chemické čistírny a provozu mokrého čištění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyplnit příjmový list, vysvětlit jednotlivé body příjmového listu (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
b Převzít usňový a kožešinový výrobek do čistírny a identifikovat poškození a vady při příjmu (od každého 1 kus: usňová bunda, kožešinový límec) Praktické předvedení a ústní ověření
c Označit zakázku, označit zjištěná poškození a vady (od každého 1 kus: usňová bunda, kožešinový límec) Praktické předvedení
d Obsluhovat elektronická značkovací a čtecí zařízení (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
e Obsluhovat elektronické registrační zařízení pro registraci zakázek a tržeb (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
f Uskladnit znečištěné zakázky s přihlédnutím k druhu oděvů, druhu usně a kožešiny, stupně znečištění a požadované technologie čištění Praktické předvedení
g Popsat dodržování reklamačního řádu provozovny s přihlédnutím k problematice příjmu usní a kožešin Ústní ověření
h Vysvětlit dodržování platných zákonných předpisů v oblasti objektivní odpovědnosti za vady, upozornit zákazníka na případnou nevhodnost požadované služby (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Třídění zakázek před čištěním a volba způsobu čištění usní a kožešin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Roztřídit zakázky podle sortimentu, stupně zašpinění, barvy a druhu usně a kožešiny (v každé skupině alespoň 2 kusy) Praktické předvedení a ústní ověření
b Identifikovat symboly ošetřování na 5 kusech oděvů a rozhodnout o jejich vlivu na volbu technologického procesu Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozhodnout o druhu použitého způsobu čištění na 5 kusech oděvů, volit mezi perchloretylénem nebo jinými chemickými rozpouštědly nebo mokrým čištěním Praktické předvedení a ústní ověření
d Roztřídit 5 kusů oděvů a uskladnit je pro jednotlivé technologické metody čištění Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba technologického postupu chemického čištění usní a kožešin s použitím perchloretylénu nebo jiných chemických rozpouštědel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a předvést předdetašovací postupy Praktické předvedení a ústní ověření
b Vytvořit náplň čisticího stroje s přihlédnutím k sortimentu, stupni zašpinění, barvě a druhu materiálu (náplň vytvořit s ohledem na kapacitu čistícího stroje) Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit technologický postup pro chemické čištění různých druhů usní a kožešin v perchloretylénu nebo v jiných chemických rozpouštědlech Praktické předvedení a ústní ověření
d Stanovit počet a druh lázní, čas praní, teplotu a čas zpětného získávání perchloretylénu nebo jiných chemických rozpouštědel Praktické předvedení a ústní ověření
e Stanovit vhodný zesilovací prostředek a jeho dávkování Praktické předvedení a ústní ověření
f Stanovit jiné vhodné přídavné prostředky a jejich dávkování Praktické předvedení a ústní ověření
g Stanovit vhodné postupy pro ochranu usní a kožešin před procesem chemického čištění Praktické předvedení a ústní ověření
h Stanovit vhodný postup pro používání destilačního a filtračního zařízení chemického čisticího stroje Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba technologického postupu mokrého čištění usní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a předvést předdetašovací postupy na 1 kusu oděvu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vytvořit náplň pracího stroje s přihlédnutím k sortimentu, stupni zašpinění, barvě a druhu materiálu (náplň vytvořit s ohledem na kapacitu pracího stroje) Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit technologický postup pro mokré čištění různých druhů usní na 1 kusu oděvu Praktické předvedení a ústní ověření
d Stanovit počet a druh lázní, čas praní, výšku hladiny, teplotu a čas praní, velikost otáček při praní a odstřeďování Praktické předvedení a ústní ověření
e Stanovit vhodné prací prostředky a jejich dávkování Praktické předvedení a ústní ověření
f Stanovit jiné vhodné přídavné prostředky a jejich dávkování Praktické předvedení a ústní ověření
g Stanovit vhodné postupy pro ochranu usní před procesem mokrého čištění Praktické předvedení a ústní ověření
h Stanovit vhodný technologický postup sušení usní, stanovit technologické podmínky sušení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Chemické čištění usní a kožešin s použitím perchloretylénu nebo jiných chemických rozpouštědel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odměřit a dávkovat zesilovací a jiné prostředky Praktické předvedení a ústní ověření
b Vizuálně zkontrolovat připojení čisticího stroje na zdroje vody, páry, tlakového vzduchu a elektrického proudu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vložit připravenou náplň do čisticího stroje Praktické předvedení
d Nastavit požadované hodnoty technologických podmínek chemického čištění a spustit proces čištění usní a kožešin Praktické předvedení
e Obsluhovat čisticí stroj v manuálním nastavení a řešit nestandardní nebo krizové situace (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
f Obsluhovat počítačem řízený čisticí stroj, komunikovat s ostatními provozy čistírny a řešit nestandardní nebo krizové situace (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
g Použít destilační zařízení, filtrační zařízení rozpouštědla, vyčistit filtry, vyčistit lapač hrubých nečistot, vyčistit vzduchové filtry, obsluhovat odlučovač kontaktní vody, obsluhovat vzduchový filtr s náplní aktivního uhlí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Mokré čištění usní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odměřit a dávkovat prací a jiné prostředky Praktické předvedení a ústní ověření
b Vizuálně zkontrolovat připojení pracího stroje na zdroj prací vody, páry, tlakového vzduchu a elektrického proudu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vložit připravenou náplň do pracího stroje Praktické předvedení
d Nastavit požadované hodnoty technologických podmínek mokrého čištění a spustit proces čištění usní Praktické předvedení
e Obsluhovat prací stroj a řešit nestandardní nebo krizové situace (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
f Obsluhovat počítačem řízený prací stroj, komunikovat s ostatními provozy čistírny a řešit nestandardní nebo krizové situace při čištění usní (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
g Vyjmout náplň z pracího stroje a vložit náplň do sušicího stroje Praktické předvedení
h Nastavit požadované hodnoty technologických podmínek sušení v procesu mokrého čištění Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění různých druhů chemických úprav v rámci procesu čištění usní a kožešin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit vhodný poměr dotukovací složky při čištění usní a kožešin v perchloretylénu nebo v jiných chemických rozpouštědlech a vodě Praktické předvedení a ústní ověření
b Odměřit a dávkovat dotukovací prostředek Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Třídění zakázek po procesu čištění usní a kožešin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat důvody pro opakované čištění usňových a kožešinových oděvů a výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést detašovací postupy na 1 kusu oděvu Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozhodnout o způsobu opakovaného čištění zakázky (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úpravy usní a kožešin po procesu čištění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést tvarování usňového oděvu párou a studeným vzduchem, rozhodnout a vysvětlit použité technologické podmínky Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést nástřik dotukovacími (domašťovacími) prostředky na usňové a kožešinové zakázce, zvolit vhodný prostředek, zvolit tlak vzduchu použitého na nástřik, ředit prostředky Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést rolování zakázky ve vyhřátém bubnu Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést tvarování a kartáčování po dotukování Praktické předvedení a ústní ověření
e Zvolit technologický postup pro barvení usní, zvolit vhodnou barvu, ředit a míchat barvu, zvolit tlak vzduchu pro nástřik Praktické předvedení a ústní ověření
f Obarvit usňový dílec Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Žehlení usňových a kožešinových oděvů a výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit vhodný technologický postup žehlení usňových a kožešinových oděvů a výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit vhodné stroje pro žehlení zakázky Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit vhodné technologické podmínky žehlení zakázky na žehlicím stole (prkně), zejména teplotu a druh použité žehlicí plochy Praktické předvedení a ústní ověření
d Stanovit vhodné technologické podmínky žehlení zakázky na napařovací tvarovací figuríně, zejména působení páry a průtočné množství tvarovacího vzduchu Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést obsluhu žehlicího stolu (prkna), napařovací tvarovací figuríny, případně žehlicího lisu, nastavit požadované technologické podmínky Praktické předvedení a ústní ověření
f Vyžehlit 1 kus oděvu včetně podšívky Praktické předvedení a ústní ověření
g Zkontrolovat 1 kus vyžehleného oděvu a identifikovat chyby žehlení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Balení usňových a kožešinových oděvů a výrobků a uskladnění v meziskladu vyčištěných zakázek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný způsob balení vyčištěných usňových a kožešinových oděvů a výrobků Praktické předvedení
b Roztřídit zakázky k expedici podle příjmových listů Praktické předvedení
c Obsluhovat elektronická značkovací a čtecí zařízení (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
d Obsluhovat balicí stroj, zabalit 1 kus oděvu Praktické předvedení
e Vyplnit výdejní list a expedovat do meziskladu vyčištěných zakázek (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
f Vyplnit reklamační list Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zásad ochrany životního prostředí při procesu chemického čištění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ukázat a vysvětlit povinná zařízení chemického čisticího stroje pro ochranu životního prostředí (čidla obsahu perchloretylénu, filtrační zařízení s náplní aktivního uhlí, filtrační zařízení pro kontaktní vodu, zabezpečení stroje proti ekologickým haváriím) Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést regeneraci absorpčního zařízení s náplní aktivního uhlí (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést řešení simulované ekologické havárie – úniku perchloretylénu do záchytné vany stroje (modelová situace) Praktické předvedení
d Vyplnit formulář o počtu vyčištěných kusů oděvů, jejich hmotnosti, pořadovém číslu šarže v daném dni (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
e Identifikovat a hlásit simulovanou poruchu čisticího stroje (modelová situace) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v provozech prádelen a čistíren

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik úrazů elektrickým proudem Praktické předvedení a ústní ověření
b Dodržovat zásady bezpečnosti práce s elektrickými stroji a zařízeními Praktické předvedení a ústní ověření
c Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik úrazů popálením nebo opařením Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržovat zásady bezpečnosti práce s tepelnými stroji a zařízením Praktické předvedení a ústní ověření
e Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik úrazů souvisejících s nebezpečnými chemickými látkami Praktické předvedení a ústní ověření
f Dodržovat zásady bezpečnosti práce s nebezpečnými chemickými látkami Praktické předvedení a ústní ověření
g Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik požáru Praktické předvedení a ústní ověření
h Dodržovat zásady požární prevence a postup činností při vzniku požáru Praktické předvedení a ústní ověření
i Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik ostatních úrazů (např. úrazy pohybujícími se částmi strojů, pádem z výšky apod.) Praktické předvedení a ústní ověření
j Dodržovat zásady bezpečnosti práce pro předcházení vzniku ostatních úrazů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění hygienicko-sanitační činnosti v čistírenských provozech a dodržování hygienických předpisů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat hygienické předpisy v kritických místech čistírenského provozu Praktické předvedení a ústní ověření
b Dodržovat hygienické předpisy a zásady osobní hygieny Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést sanitaci provozu, strojů a zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržovat zásady práce se silně kontaminovanými zakázkami Praktické předvedení a ústní ověření
e Dodržovat zásady ochrany zdraví při práci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/zdravotniPodminky.aspx?id_jp=100885).

 

Autorizovaná osoba poskytne uchazeči seznam strojového vybavení v konkrétním provozu nebo mu umožní navštívit provoz k seznámení se strojovým vybavením v předstihu 1 měsíc před zkouškou. Autorizovaná osoba dále připraví 1 modelovou situaci z provozu v návaznosti na ověřované odborné kompetence pro každé kritérium hodnocení, u kterého je uvedeno, že se jedná o modelovou situaci.

 

Ověřování bude spojeno v navazující činnosti vedoucí k úplnému zhotovení služby čištění usní a kožešin. Konkrétní skladba zakázky vyplyne a aktuální zakázky firmy.

 

Při praktickém předvedení a ústním ověření uchazeč stručně vysvětlí pojem nebo jev, jeho uplatnění v praxi, podmínky a příklady použitého technologického procesu.

 

Při ověřování odborných kompetencí, zejména formou praktického předvedení, je třeba přihlížet k dodržování hygienických pravidel a zásad vedoucích k naplňování podmínky bezpečnosti práce v prádelnách a čistírnách oděvů a prádla. Dále je třeba posuzovat hospodárné využívání zdrojů energie, vody a chemických přípravků, dodržování ekologických principů při provádění služby, bezpečné provádění všech úkonů a časové zvládání jednotlivých operací.

 

Při ověřování odborné kompetence Příjem usňových a kožešinových oděvů a výrobků v provozu chemické čistírny a provozu mokrého čištění uchazeč dle kritéria h) řeší modelovou situaci, kdy zákazník vyžaduje službu chemického čištění u oděvu, u kterého hrozí migrace barev usně; pracovník (uchazeč) upozorňuje na nevhodnost služby a sepisuje o tom zápis, který zákazník podepisuje.

 

Při ověřování odborné kompetence Volba technologického postupu mokrého čištění usní uchazeč plní úkoly pro všechna kritéria hodnocení na 1 kusu oděvu vyrobeného z usní.

 

Pro hodnocení odborné kompetence Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v provozech prádelen a čistíren zkoušející sleduje uchazeče v průběhu plnění všech zadaných úkolů, tj. jak zásady zachovává při obsluze všech strojů a zařízení nebo při provádění souvisejících činností v provozu, kde se koná zkouška. Není požadováno zkoušet dodržování BOZP na samostatném úkolu.

 

Při hodnocení způsobu zhotovení služby bude provedeno výsledné hodnocení vizuálně i senzoricky, bude provedena obvyklá kontrola kvality vyčištění oděvu, odstranění skvrn nebo vyprání. Předmětem hodnocení bude i kreativita, manuální zručnost uchazeče, jeho orientace v materiálech, sortimentu oděvů a použitých technologiích chemického čištění usní a kožešin. Důraz bude kladen na bezpečnost práce a úsporu použitých prostředků.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

MAGNIFIC, spol. s r. o. – Praha

LEDER TEX, s. r. o. – Praha

Prádelna a čistírna Manela – Vyškov