Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Nástrojař
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Nástrojař (23-52-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Nástrojař/nástrojařka pro řezné nástroje 23-014-H 3
Nástrojař/nástrojařka pro přípravky a měřidla 23-015-H 3
Nástrojař/nástrojařka pro nástroje k plošnému a objemovému tváření 23-016-H 3
Nástrojař/nástrojařka pro formy na zpracování plastů a tlakové lití kovů 23-009-H 3

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
24.11.2011 28.6.2019 1.11.2011
29.4.2019 20.10.2022 9.4.2019