Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Klempíř strojní

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Klempíř strojní (23-99-H/02) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Klempíř drakař 23-052-H 3
Klempíř strojní 23-051-H 3