Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Klempíř

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Do úplné profesní kvalifikace Klempíř strojní (kód:23-99-H/02) je integrovaná profesní kvalifikace Klempíř drakař (kód:23-052-H).

Školní obory

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Klempíř (23-55-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací  nebo skupin profesních kvalifikací .

Klempíř stavební 36-053-H 3
Stavební klempíř pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin 36-105-H 3
Stavební klempíř pro skládané plechové krytiny 36-107-H 3
Stavební klempíř pro zhotovování drážkových krytin 36-106-H 3
Klempíř strojní 23-051-H 3

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Klempíř strojní (23-99-H/02) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Klempíř strojní 23-051-H 3