Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Chemický technik technolog
Platnost standardu: Od 5.2.2019 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Chemik operátor (28-42-L/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací  nebo skupin profesních kvalifikací .

Technolog zpracování plastů 28-060-M 4
Technolog gumárenské výroby 28-062-M 4
Chemický technik analytik 28-034-M 4
Chemický technik mistr 28-039-M 4
Chemický technik operátor 28-040-M 4
Chemický technik technolog 28-037-M 4
Technik pro recyklaci 28-050-M 4
Chemický technik technolog 28-037-M 4
Chemický technik analytik 28-034-M 4

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Aplikovaná chemie (28-44-M/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací  nebo skupin profesních kvalifikací .

Chemický technik mistr 28-039-M 4
Chemický technik technolog 28-037-M 4
Chemický technik analytik 28-034-M 4
Chemický technik operátor 28-040-M 4
Technolog zpracování plastů 28-060-M 4
Technolog gumárenské výroby 28-062-M 4
Technik pro recyklaci 28-050-M 4

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Chemický technik (28-99-M/11) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Chemický technik analytik 28-034-M 4
Chemický technik mistr 28-039-M 4
Chemický technik operátor 28-040-M 4
Chemický technik technolog 28-037-M 4
Chemický technik mistr 28-039-M 4
Chemický technik technolog 28-037-M 4
Chemický technik analytik 28-034-M 4
Chemický technik operátor 28-040-M 4

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
27.8.2012 5.4.2019 31.7.2012