Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Povolání: Specialista prodeje a poradenství v potravinářství a krmivářství
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 7

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Komplexní dispečerské řízení prodeje krmných směsí a poradenství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit organizační schéma řízení prodeje krmných směsí a poradenství pro prodej krmných směsí do 20 tis. tun/rok Praktické předvedení a ústní ověření
b Vytvořit organizační schéma řízení prodeje krmných směsí a poradenství pro prodej krmných směsí 20–40 tis. tun/rok Praktické předvedení a ústní ověření
c Vytvořit organizační schéma řízení prodeje krmných směsí a poradenství pro prodej krmných směsí 40–100 tis. tun/rok Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Sestavování operativních plánů prodeje krmných směsí a premixů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat osnovy modelového operativního plánu prodeje krmných směsí Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat osnovy modelového operativního plánu prodeje premixů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
7

Poradenství v oboru krmivářství zaměřené na zavádění nových trendů, postupů a řešení nabídky u zákazníků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést příklady nových trendů výživy zvířat Ústní ověření
b Uvést příklady možného postupu poradenství u zákazníka Ústní ověření
c Navrhnout možná řešení výživy zvířat s ohledem na požadavky zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit principy sestavování receptur krmných směsí pro vybraný druh zvířete určeného k produkci potravin a předvést sestavení vybrané receptury Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Operativní řešení problémů poradenství a prodeje krmných směsí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout postup při řešení reklamací Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout postup řešení problémů v distribuci výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést způsob komunikace s reklamujícím Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Orientace v normách, standardech a právních předpisech používaných v oboru krmivářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat rozhodující právní předpisy ČR a EU v oboru krmivářství, orientovat se v katalogu a rejstříku krmných surovin EU a v registru doplňkových látek Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjmenovat platné normy a standardy v oboru krmivářství Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Pro kompetenci „Poradenství v oboru krmivářství zaměřené na zavádění nových trendů, postupů a řešení nabídky u zákazníků“ si zkoušející připraví modelové situace, kde budou zadány základní údaje:

  • parametry zemědělského podniku
  • druh a kategorie hospodářských zvířat
  • zdravotní stav hospodářských zvířat
  • technologie chovu hospodářských zvířat
  • technologie krmení a napájení hospodářských zvířat

 

Ke kompetenci „Operativní řešení problémů poradenství a prodeje krmných směsí“ si autorizovaná osoba připraví modelovou situaci, na které ověří kritéria a) a c).

 

Pro ověřování kompetence "Orientace v normách, standardech a právních předpisech používaných v oboru krmivářství" bude při zkoušce použit počítač s přístupem na internet pro předvedení orientace v právních předpisech, technických normách a standardech používaných v oboru krmivářství.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro potravinářství a krmivářství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Agrofert Holding

ZD Krásná Hora

Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu