Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Úplná profesní kvalifikace Pracovník prádelen a čistíren (kód:31-99-H/11) je rozvíjena profesní kvalifikací Pracovník provozu čistírny usní a kožešin (kód:31-020-H) .
Úplná profesní kvalifikace Pracovník prádelen a čistíren (kód:31-99-H/11) souvisí s profesní kvalifikací Pracovník/pracovnice pronájmu prádla (kód:31-028-H).
Úplná profesní kvalifikace Pracovník prádelen a čistíren (kód:31-99-H/11) souvisí s profesní kvalifikací Detašér čistírny a prádelny (kód:31-027-H).

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Pracovník prádelen a čistíren (31-99-H/11) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Pracovník provozu chemické čistírny a provozu mokrého čištění 31-019-H 3
Pracovník/pracovnice provozu prádelny 31-018-H 3
Zobrazit historické