Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Chovatel včel, zpracovatel včelích produktů

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Školní obory

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Včelař (41-51-H/02) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Chovatel/chovatelka včel 41-035-H 3
Zpracovatel/zpracovatelka včelích produktů 41-036-H 3

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Chovatel včel, zpracovatel včelích produktů (41-99-H/01) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Chovatel/chovatelka včel 41-035-H 3
Zpracovatel/zpracovatelka včelích produktů 41-036-H 3
Zobrazit historické