Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Umělecký kovář a zámečník

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Školní obory

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Umělecký kovář a zámečník, pasíř (82-51-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Umělecký kovář / umělecká kovářka 82-003-H 3
Umělecký zámečník / umělecká zámečnice 82-004-H 3

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Uměleckořemeslné zpracování kovů (82-51-L/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Umělecký kovář / umělecká kovářka 82-003-H 3
Umělecký zámečník / umělecká zámečnice 82-004-H 3

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Umělecký kovář a zámečník (82-99-H/01) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Umělecký kovář / umělecká kovářka 82-003-H 3
Umělecký zámečník / umělecká zámečnice 82-004-H 3
Zobrazit historické