Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Platnost standardu: Od 14.10.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Zhotovitel hliněných staveb (36-99-H/15) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Zhotovitel hliněných staveb – zedník 36-111-H 3
Zhotovitel hliněných staveb – omítkář 36-112-H 3

Vztahy s dalšími kvalifikacemi