Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Publicistika, knihovnictví a informatika
Povolání: Samostatný knihovník akvizitér
Platnost standardu: Od 26.6.2019 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Samostatný knihovník (72-99-R/03) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Samostatný knihovník akvizitér 72-011-R 6
Samostatný knihovník katalogizátor 72-008-R 6
Samostatný knihovník metodik 72-020-R 6
Samostatný knihovník pracovník správy fondů 72-012-R 6
Samostatný knihovník správce digitální knihovny 72-018-R 6
Samostatný knihovník v knihovně pro děti 72-021-R 6
Samostatný referenční knihovník 72-009-R 6
Samostatný systémový knihovník 72-019-R 6

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
10.4.2018 26.6.2019 27.3.2018