Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Krejčí scénických kostýmů a krojů
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Měření postavy a konstrukce střihů scénických kostýmů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Změřit tělesné rozměry na figuríně a zaznamenat získané údaje Praktické předvedení
b Popsat postup měření na figuríně Ústní ověření
c Zhotovit určený základní střih určeného dobového oděvu (dámské šaty, pánské kalhoty nebo vesta), popsat konstrukci základního střihu, upravit střih, provést střihovou manipulaci Praktické předvedení a ústní ověření
d Určit spotřebu materiálu na konkrétní dobový oděv nebo oděvní součást Ústní ověření, praktické předvedení
e Vysvětlit 5 zadaných odborných termínů z oblasti konstrukce střihů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovení části scénického dobového oděvu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický postup zhotovení zadané části oděvu (kapsa, manžeta nebo límec) Ústní ověření
b Zvolit potřebné materiály, nástroje a pomůcky Praktické předvedení
c Zhotovit zadanou část oděvu (kapsa, manžeta nebo límec) od nastříhání po vyžehlení Praktické předvedení
d Vysvětlit, co jsou pomocné materiály a jejich využití v praxi Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace ve výtvarném návrhu scénického kostýmu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat předložený návrh scénického kostýmu Ústní ověření
b Zařadit předložených 5 návrhů nebo obrázků oděvů k příslušnému historickému období Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat charakteristické prvky vybraného historického období z hlediska dějin odívání Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zkoušení scénického kostýmu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upravit kostým na figuríně Praktické předvedení
b Popsat zjištěné závady na kostýmu a jejich odstranění Ústní ověření
c Provést úpravy zjištěných závad Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Aranžování textilního materiálu na figuríně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Naaranžovat materiál podle předloženého návrhu Praktické předvedení
b Naaranžovat materiál podle modelu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zhotovení makety scénického dobového oděvu z pomocného materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit střih dobového oděvu pro období renesance, empíru nebo secese dle výtvarného návrhu Praktické předvedení
b Zhotovit maketu zvoleného dobového oděvu z pomocného materiálu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zhotovení části osmičkového límce - okruží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit část osmičkového límce z pomocného materiálu Praktické předvedení
Kritérium je třeba splnit.
3

Provedení speciálních technologií pro výrobu scénických kostýmů a krojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vrapování pomocného materiálu Praktické předvedení
b Provést nakrešování pomocného materiálu Praktické předvedení
c Zhotovit žabkovanou část oděvu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Určování a výběr materiálů ke zhotovení scénických kostýmů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit materiály podle předložených vzorků (5 kusů), jejich přibližné složení Ústní ověření
b Vybrat vhodné materiály k předloženému návrhu scénického kostýmu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč si přinese ke zkoušce osobní pracovní pomůcky (základní šicí potřeby, nůžky).

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce dle tohoto hodnoticího standardu textilní a pomocné materiály, návrhy scénických kostýmů, kostým k úpravě na figuríně v souladu s jednotlivými kritérii hodnocení.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Ateliéry a dílny ND

SOŠ a SOU Drtinova Praha

Rudolfinea, o. s.