Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Chovatel včel, zpracovatel včelích produktů
Platnost standardu: Od 26.2.2013 do 28.6.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 30.8.2023 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Získávání včelích produktů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Získat určený včelí produkt (např. med, vosk, propolis) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Posuzování stavu a kvality včelstva a včelích produktů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést základní prohlídku včelstva Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout a provést potřebná opatření na základě zjištěného stavu Ústní ověření a praktické předvedení
c Posoudit stav a kvalitu včelího produktu vizuálně a organolepticky Praktické předvedení a ústní ověření
d Posoudit stav a kvalitu včelího produktu laboratorně Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úprava a balení včelích produktů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat ošetřování medu od jeho vytočení až po balení do spotřebitelských obalů Ústní ověření
b Připravit med k plnění do spotřebitelských obalů Praktické předvedení
c Uvést možnosti úpravy čistého včelího vosku pro další použití Ústní ověření
d Uvést možnosti kvalitního uchování pylu pro další použití Ústní ověření
e Uvést možnosti úpravy propolisu pro další použití Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Použití včelích produktů pro další výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést možnosti zpracování medu na výrobu medoviny Ústní ověření
b Předvést možnosti zpracování medu v pekařství a cukrářství Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést možnosti zpracování včelího vosku na výrobu svíček Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Expedice včelích produktů a výrobků z nich

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a prakticky zpracovat návrh označení výrobků z včelích produktů v souladu se zákonem a doplňujícími prováděcími předpisy Ústní ověření a praktické předvedení
b Popsat vedení prvotní evidence Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=100220&kod_sm1=26).

Je potřeba, aby se zkoušející zaměřil v ústní části na všechny včelí produkty, v praktické části pak zejména na med, vosk, pyl, propolis a mateří kašičku.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, dodržování hygieny práce, jakož i ke kvalitě a časovému hledisku zvládání předváděných operací. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště. Je třeba hodnotit manuální zručnost uchazeče.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Český svaz včelařů, o. s.

Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o. p. s.