Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Umělecký pozlacovač
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci, volba postupu práce, způsobu zpracování, materiálů a pracovních pomůcek pro pozlacování uměleckořemeslných předmětů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v technické dokumentaci předmětu určeného k pozlacení Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit technologický postup a způsob pozlacení konkrétního předmětu ze dřeva max. rozměrů 70 x 50 x 30 cm Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit vhodný materiál, nástroje a pomůcky pro konkrétní pozlacovačskou práci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příprava materiálu a úprava křídových podkladů pro zlacení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit technologické postupy, použití materiálů a nářadí k přípravě podkladů pro polimentové a olejové zlacení Ústní ověření
b Připravit křídový podklad (grunt) pro polimentové zlacení, nanést jej na konkrétní dřevěný předmět a vybrousit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zlacení na poliment na lesk a na mat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit poliment a nanést na křídový podklad Praktické předvedení a ústní ověření
b Pozlatit plátkovým zlatem Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyleštit zlacení pozlacovačským achátem Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést matové zlacení částí předmětu technikou zlacení na mat na poliment včetně přípravy podkladu Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést pokost matového zlacení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zlacení předmětů náhražkami drahých kovů, pokládání kovových fólií, zlacení práškovými kovy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést zlacení části dřevěné rámové lišty metálem Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést stříbření části dřevěné rámové lišty hliníkovou fólií Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést zlacení části dřevěné rámové lišty práškovými barevnými bronzy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Patinování zlacených předmětů a použití technik imitovaných materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postup při patinování zlaceného předmětu Ústní ověření
b Provést patinování na dřevěné rámové liště zlacené metálem, stříbřené hliníkem a zlacené práškovou bronzí Praktické předvedení
c Vysvětlit technologický postup a určit potřebné materiály a pomůcky při vytváření tzv. malovaného mramoru, leštěné běli a imitace zlacení na lesk, tzv. waschgold Ústní ověření
d Předvést techniku malovaného mramoru, leštěné běli a waschgoldu na zkušební křídové desce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Zkouška bude prováděna na předmětu, který si uchazeč přinese po dohodě s AOs, např. kopii slohového svícnu, rámu nebo konzole ze dřeva max. rozměrů 70 x 50 x 30 cm bez povrchové úpravy. Uchazeč si rovněž přinese ke zkoušce technickou dokumentaci předmětu určeného k pozlacení.

Uchazeč a AOs se rovněž dohodnou na zajištění pozlacovačského materiálu.

 

Uchazeč si po dohodě s AOs přinese soubor vlastního základního nářadí a pomůcek: reparýrovací želízka, pozlacovačský polštář, pokladač, nůž na řezání plátkových kovů, acháty různých tvarů na leštění zlata a stříbra, štětce z různých materiálů a různých velikostí – jinak viz Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky.

 

K ověření kritéria Zlacení předmětů náhražkami drahých kovů, pokládání kovových fólií, zlacení práškovými kovy poskytne AOs uchazeči zkušební dřevěnou lištu a křídovanou zkušební desku.

 

Ověřování by mělo představovat komplex navazujících činností vedoucích k dokončení určené práce s využitím příslušných technologických postupů a technik. Při ověřování kompetencí, zejména formou praktického předvedení, je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech pracovních úkonů, dodržování povinností pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci, dodržování technologické kázně.

 

Při hodnocení provedené práce je třeba posuzovat kvalitu, přesnost provedení a její estetické ztvárnění.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce uměleckořemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Restaurátorský ateliér Sylvie Kroupová

Rudolfinea, o. s.

Štěpán Skalický – OSVČ, umělecký pozlacovač a učitel praktického vyučování na SOŠ uměleckořemeslné, Praha