Vybrané obory kvalifikace


Vašemu výběru odpovídá 16 profesních kvalifikací

Název profesní kvalifikace Kód Platnost Úroveň
Garant bezpečnosti pro oblast práce s dětmi a mládeží v zájmovém a neformálním vzdělávání 75-017-N Platný 5
Hlavní vedoucí zotavovací akce dětí a mládeže 75-008-N Platný 5
Instruktor praktické výuky u zaměstnavatele 75-016-N Platný 5
Interkulturní pracovník 75-020-R Platný 6
Kariérový poradce pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel 75-002-R Platný 6
Kariérový poradce pro zaměstnanost 75-005-R Platný 6
Kariérový poradce/kariérová poradkyně 75-004-R Platný 6
Koordinátor dobrovolníků 75-006-M Platný 4
Koordinátor v oblasti informačních a komunikačních technologií 75-011-T Platný 7
Lektor dalšího vzdělávání 75-001-T Platný 7
Manažer dalšího vzdělávání 75-021-T Platný 7
Metodik prevence sociálně patologických jevů 75-014-T Platný 7
Odborný pracovník v oblasti mezinárodní spolupráce s dětmi a mládeží 75-018-N Platný 5
Pečující v domácnosti 75-015-H Platný 3
Samostatný/samostatná vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže 75-009-N Platný 5
Vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže 75-007-M Platný 4