Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Obchodní zástupce
Platnost standardu: Od 14.1.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Obchodník (66-41-L/51) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Expedient velkoobchodu 66-010-M 4
Obchodní zástupce velkoobchodu 66-016-M 4
Pracovník odbytu velkoobchodu 66-018-M 4
Pracovník/pracovnice nákupu velkoobchodu 66-017-M 4
Skladník velkoobchodu 66-019-M 4

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Obchodník (66-41-L/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Expedient velkoobchodu 66-010-M 4
Obchodní zástupce velkoobchodu 66-016-M 4
Pracovník odbytu velkoobchodu 66-018-M 4
Pracovník/pracovnice nákupu velkoobchodu 66-017-M 4
Skladník velkoobchodu 66-019-M 4

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Pracovník velkoobchodu (66-99-M/01) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Expedient velkoobchodu 66-010-M 4
Obchodní zástupce velkoobchodu 66-016-M 4
Pracovník odbytu velkoobchodu 66-018-M 4
Pracovník/pracovnice nákupu velkoobchodu 66-017-M 4
Skladník velkoobchodu 66-019-M 4
Zobrazit historické

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
28.1.2014 14.3.2020 28.1.2014