Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Osobní pokladník železniční dopravy
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v dokumentaci a v základních informacích železniční dopravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat nejdůležitější právní předpisy týkající se železniční dopravy Písemné ověření
b Vyjmenovat nejdůležitější právní předpisy týkající se přepravy osob Písemné ověření
c Prokázat znalost základní terminologie v železniční dopravě Ústní ověření
d Vysvětlit územní působnost železničních dopravců Ústní ověření
e Vysvětlit organizaci práce a základní pracovní postupy při provozování železniční dopravy Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování informací o vlakových spojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat dopravní spojení Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést znalost místopisu Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést komunikaci s cestujícím Praktické předvedení
d Podat informaci o rezervaci místa Praktické předvedení
e Popsat základní principy Integrovaného dopravního systému Ústní ověření
f Prokázat znalosti Integrovaného dopravního systému v regionu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace ve smluvních přepravních podmínkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit účel a obsah přepravního řádu pro veřejnou železniční osobní dopravu Písemné a ústní ověření
b Uvést tarifní a přepravní podmínky osobní železniční dopravy Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Prodej vlakových jízdenek a dalších dokladů a produktů osobní dopravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat jízdné včetně dalších poplatků Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat a vystavit jízdní doklady Praktické předvedení
c Vybrat hotovost od cestující veřejnosti Praktické předvedení
d Předvést postupy při obsluze železniční pokladny Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést rezervaci místa a prodej místenky (lehátka, lůžka) Praktické předvedení
f Rozpoznat bankovky, mince a jejich padělky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení pokladní dokumentace na železnici včetně provádění uzávěrek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést a vysvětlit pokladní činnosti, evidenci dokladů a jejich archivaci včetně znalosti dodržování lhůt archivace Praktické předvedení a ústní ověření
b Prokázat znalost bezpečnosti svěřených hodnot v pokladně Ústní ověření
c Předvést postupy při odevzdávce pokladny Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit druhy uzávěrek a způsoby odvodu tržeb Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=101783&kod_sm1=14 ).

Kritéria musí být ověřována v navazujících činnostech s využitím daných technologických postupů, zejména v oblasti osobní železniční dopravy.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k správnému provádění všech úkonů i k časovému hledisku zvládání operací.

 

Při ověřování kompetence "Poskytování informací o vlakových spojích", kritérim hodnocení a) dostane uchazeč tři úkoly zaměřené na vyhledání spojení mezi různými místy.

Při ověřování kompetence "Prodej vlakových jízdenek a dalších dokladů a produktů osobní dopravy", kritérim hodnocení a) dostane uchazeč tři úkoly vypočítání jízdného s návazností na úkoly z "Poskytování informací o vlakových spojích". Na jednom z předchozích úkolů předvede uchazeč kompletní postup při odbavení cestujícího ve smyslu kritérií hodnocení v této kompetenci.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

České dráhy, a. s.

Dopravní vzdělávací institut, a. s.