Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Tesař
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení prováděcích výkresů tesařských konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit druhy stavební dokumentace a výkresů podle druhů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Číst stavební výkresy pozemních staveb (ČSN 01 3420) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Číst prováděcí výkresy tesařských konstrukcí (ČSN 01 3431 a ČSN 01 3487) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria s přihlédnutím k ČSN 01 3420, ČSN 01 3431 a ČSN 01 3487.
3

Orientace v technické dokumentaci pro zhotovování, montáž, demontáž a údržbu tesařských konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit druhy technické dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Používat technickou dokumentaci pro řešení zadaného úkolu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Návrh pracovních postupů pro zhotovování, montáž, demontáž a opravy tesařských konstrukcí dřevostaveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup pro zadaný úkol Praktické předvedení s ústním odůvodněním
b Vysvětlit a odůvodnit pracovní postup Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria s přihlédnutím k ČSN 73 2810.
3

Měření, rozvrhování a orýsování dřevěných prvků tesařských konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy tesařských konstrukcí (ČSN 01 3487, ČSN 01 3431) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Zaměřit tesařskou nebo navazující stavební konstrukci Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Volit pracovní pomůcky a nářadí Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Rozvrhnout konstrukční prvky Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Měřit, rozvrhovat a orýsovat dřevěné prvky podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Graficky konstruovat délky nárožních a úžlabních krokví Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria s přihlédnutím k ČSN 01 3487 a ČSN 01 3431.
3

Zaměřování a kontrola stavu stavby před zhotovováním a montáží tesařských konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst stavební výkresy pozemních staveb (ČSN 01 3420) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Číst výkresy tesařských konstrukcí (ČSN 01 3487, ČSN 01 3431) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zaměřit skutečný stav stavby Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Kontrolovat stav stavebních konstrukcí (částí stavby) navazujících na tesařské konstrukce včetně popisu - kontrola rovinnosti, tvaru, kvality provedení a souladu s projektovou dokumentací nosných konstrukcí podpírajících, navazujících na tesařské konstrukce (zejména podezdívky, zední věnce, ocelové vaznice) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria s přihlédnutím k ČSN 01 3420, ČSN 01 3487 a ČSN 01 3431.
3

Kontrolování parametrů tesařských konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat parametry tesařských konstrukcí podle ČSN 73 3150 Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Číst výkresy tesařských konstrukcí (ČSN 01 3487, ČSN 01 3431) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Uvést kontrolované parametry a povolené odchylky podle ČSN 73 3150 – ověření souladu provedených tesařských konstrukcí s projektovou dokumentací (zejména tvar a rozměry konstrukce, rozměry prvků) Definovat parametry a odchylky ‒ ústní nebo písemné ověření
d Kontrolovat parametry tesařských konstrukcí podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria s přihlédnutím k ČSN 01 3487, ČSN 01 3431 a ČSN 73 3150.
3

Posuzování kvality tesařských materiálů dostupnými prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést parametry jakosti řeziva podle CSN EN 1310 – sukovitost, napadení dřevokaznými škůdci, trhliny, točivost Ústní nebo písemné ověření
b Posoudit kvalitu konkrétního materiálu prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.), posudek odůvodnit Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria s přihlédnutím k CSN EN 1310.
3

Výpočet spotřeby materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady měření a výpočtu spotřeby dřevěných materiálů Ústní ověření
b Vysvětlit zásady výpočtu spotřeby spojovacích materiálů Ústní ověření
c Vypočítat spotřebu materiálů na konstrukci podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční opracování dřevěných materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy tesařských konstrukcí (ČSN 01 3487, ČSN 01 3431) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Popsat pracovní postupy ručního opracování dřevěných materiálů (řezáním, hoblováním, dlabáním, vrtáním a broušením) podle zadání včetně nástrojů, nářadí a ručního mechanizovaného nářadí Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Připravit nástroje, nářadí a pracovní pomůcky pro ruční opracování Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Měřit a orýsovat materiál Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Ručně opracovat materiál podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Kontrolovat provedenou konstrukci podle výkresové dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
g Dodržovat předpisy BOZP, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria s přihlédnutím k ČSN 01 3487 a ČSN 01 3431.
3

Zhotovování dřevěných prvků tesařských konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy tesařských konstrukcí (ČSN 01 3487, ČSN 01 3431)) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Zhotovit prvek tesařské konstrukce podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Kontrolovat provedenou konstrukci podle výkresové dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Dodržovat předpisy BOZP, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení s ústním odůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria s přihlédnutím k ČSN 01 3487, ČSN 01 3431, ČSN 73 2810, ČSN 73 3150, EN 336 a ČSN EN 912.
3

Spojování tesařských konstrukcí tesařskými spoji, dřevěnými a kovovými spojovacími prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy tesařských konstrukcí (ČSN 01 3487, ČSN 01 3431) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Nakreslit a popsat základní druhy tesařských spojů, vysvětlit jejich použití Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Popsat dřevěné a kovové spojovací prostředky, vysvětlit jejich použití Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Zhotovit tesařský spoj podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Zhotovit spoj spojovacími prostředky podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Kontrolovat provedenou konstrukci podle výkresové dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
g Dodržovat předpisy BOZP, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria s přihlédnutím k ČSN 01 3487, ČSN 01 3431ČSN 73 3150 a ČSN EN 912.
3

Zhotovování dřevěných prefabrikovaných sendvičových panelů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst prováděcí výkresy sendvičových panelů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Zhotovit nosný rám panelu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Provést ochranu rámu proti biotickým škůdcům a klimatickým vlivům Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Vložit tepelnou izolaci a parotěsnou zábranu do panelu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Opláštit panel velkoplošnými deskami nebo palubkami Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Provést ochranu opláštění proti biotickým škůdcům a klimatickým vlivům Praktické předvedení s ústním vysvětlením
g Kontrolovat provedenou konstrukci podle výkresové dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit kritéria a), b), d), e) a g), kritéria c) a f) v případě zadání.
3

Montáž dřevěných prefabrikovaných sendvičových panelů na stavbě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst prováděcí výkresy sestavy panelů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Zaměřit a kontrolovat stav stavby před výrobou a montáží tesařských konstrukcí Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Montovat stěnové panely do sestavy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Montovat stropní panely do sestavy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Provést ochranu opláštění proti biotickým škůdcům a klimatickým vlivům Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Kontrolovat provedenou konstrukci podle výkresové dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
g Dodržovat předpisy BOZP, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
Je třeba splnit kritéria a), b), c), f) a g), kritéria d) a e) v případě zadání.
3

Zhotovování skeletové konstrukce dřevostaveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaměřit a kontrolovat stav stavby před výrobou a montáží tesařských konstrukcí Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Číst prováděcí výkresy skeletové konstrukce dřevostaveb Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zhotovit nosné svislé a vodorovné prvky skeletové konstrukce Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Provést ochranu nosných prvků proti biotickým škůdcům a klimatickým vlivům Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Vložit tepelnou izolaci a parotěsnou zábranu do konstrukce Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Opláštit konstrukci velkoplošnými deskami nebo palubkami Praktické předvedení s ústním vysvětlením
g Provést ochranu opláštění proti biotickým škůdcům a klimatickým vlivům Praktické předvedení s ústním vysvětlením
h Kontrolovat provedenou konstrukci podle výkresové dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit kritéria a), b), c) a h), kritéria d), e), f) a g) v případě zadání.
3

Montáž skeletové konstrukce dřevostaveb na stavbě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst prováděcí výkresy skeletové konstrukce Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Zaměřit a kontrolovat stav stavby před výrobou a montáží tesařských konstrukcí Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Montovat prvky stěnového skeletu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Montovat prvky stropního skeletu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Provést ochranu nosných prvků proti biotickým škůdcům a klimatickým vlivům Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Vložit tepelnou izolaci a parotěsnou zábranu do konstrukce Praktické předvedení s ústním vysvětlením
g Opláštit konstrukci velkoplošnými deskami nebo palubkami Praktické předvedení s ústním vysvětlením
h Provést ochranu opláštění proti biotickým škůdcům a klimatickým vlivům Praktické předvedení s ústním vysvětlením
i Kontrolovat provedenou konstrukci podle výkresové dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
j Dodržovat předpisy BOZP, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
Je třeba splnit kritéria a), b), c), i) a j), kritéria d), e), f), g) a h) v případě zadání.
3

Prokazování znalostí provádění ochrany dřevěných konstrukcí proti klimatickým vlivům a biotickým škůdcům

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat účinky klimatu na dřevěné konstrukce, způsoby ochrany, používané ochranné prostředky a způsoby jejich aplikace Písemné ověření
b Popsat biotické škůdce, jejich vliv na dřevěné konstrukce, způsoby ochrany, používané ochranné prostředky a způsoby jejich aplikace Písemné ověření
c Popsat rizika při aplikaci ochranných prostředků z hlediska BOZP, hygieny práce a ochrany životního prostředí Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Strojní obrábění dřevěných materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postupy strojního obrábění dřevěných materiálů podle zadání včetně nástrojů a strojů Ústní nebo písemné ověření
b Připravit nástroje, stroje a pracovní pomůcky pro strojní obrábění Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Měřit a orýsovat materiály Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Strojně obrábět materiály podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Kontrolovat provedenou konstrukci podle výkresové dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Dodržovat předpisy BOZP, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha dřevoobráběcích strojů a strojních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat s technickou dokumentací strojů a strojních zařízení, vybrat potřebné informace a údržbu strojů a strojních zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Popsat konstrukci a výkonové parametry strojů a strojních zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Popsat osobní ochranné pracovní prostředky vysvětlit je Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Popsat obsluhu strojů nebo strojních zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Obsluhovat stroje a strojní zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Obsluhovat ruční motorovou pilu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
g Předvést údržbu strojů a strojních zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
h Dodržovat předpisy BOZP a hygieny práce, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Doprava materiálu a uložení na místě zpracování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat dopravní prostředky a jejich použití Ústní a písemné ověření
b Popsat způsoby ukládání materiálu na místě zpracování Ústní a písemné ověření
c Dopravit materiál na místo zpracování Praktické předvedení
d Uložit materiál na místě zpracování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Podmínky připuštění ke zkoušce: Uchazeč o tuto profesní kvalifikaci musí být držitelem úplné profesní kvalifikace Tesař, kterou doloží dokladem o absolvování středního vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání 36-64-H/01 Tesař nebo osvědčeními o získání profesních kvalifikací skládajících úplnou profesní kvalifikaci: 36-071-H Tesař/tesařka pro zhotovování, montáž a opravy vázaných konstrukcí a 36-074-H Tesař/tesařka pro zhotovování a montáž bednění, lešení a pomocných konstrukcí.

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102201&kod_sm1=41).

Uchazeč musí mít odbornou způsobilost k obsluze mechanizovaného ručního elektrického nářadí podle zákona 42/ 1987 Sb. a podle zákona 28/2002 Sb.

Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími prováděným pracím.

Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení následujících norem a předpisů:

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části

ČSN 01 3431 Kreslení střech

ČSN 01 3487 Výkresy dřevěných stavebních konstrukcí

ČSN 73 3150 Tesařské spoje dřevěných konstrukcí

ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění

EN 336 Konstrukční dřevo - Rozměry, dovolené odchylky

EN 912 Spojovací prostředky pro dřevo – Specifikace pro speciální hmoždíky pro dřevo

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

 

Při praktickém ověřování jednotlivých kompetencí je třeba v odpovídajících případech hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů požární ochrany a hygieny práce.

 

Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedení prací.

 

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR

Střechy VRŇATA & ŽÁČIK

Ing. Eva Hellerová, soudní znalec

Střechy Kousal

FAS MANINY, spol. s r. o.

Šnajdr truhlářství, tesařství

SOŠ a SOU stavební, Brno-Bosonohy