Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Publicistika, knihovnictví a informatika
Povolání: Knihovník katalogizátor , Knihovník akvizitér
Platnost standardu: Od 6.1.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Informační služby (72-41-M/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Knihovník katalogizátor / knihovnice katalogizátorka 72-003-M 4
Knihovník/knihovnice v knihovně pro děti 72-005-M 4
Knihovník/knihovnice v přímých službách 72-006-M 4

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Knihovník (72-99-M/01) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Knihovník katalogizátor / knihovnice katalogizátorka 72-003-M 4
Knihovník/knihovnice v knihovně pro děti 72-005-M 4
Knihovník/knihovnice v přímých službách 72-006-M 4
Zobrazit historické

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
7.5.2014 20.10.2022 7.5.2014
21.10.2022 6.5.2023 21.10.2022