Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Mistr prádelny
Platnost standardu: Od 15.1.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Technik prádelen a čistíren (31-99-M/09) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Technik čistírny 31-066-M 4
Technik prádelny 31-067-M 4

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
26.7.2016 15.3.2021 26.7.2016