Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Chovatel koní, jezdec a kočí

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Úplná profesní kvalifikace Jezdec a chovatel koní (kód:41-53-H/02) je rozvíjena profesní kvalifikací Kočí (kód:41-019-H) .
Úplná profesní kvalifikace Jezdec a chovatel koní (kód:41-53-H/02) je rozvíjena profesní kvalifikací Kočí v lesní těžbě (kód:41-020-H) .
Na úplnou profesní kvalifikaci Jezdec a chovatel koní (kód:41-53-H/02) navazuje profesní kvalifikace Hodnotitel/hodnotitelka koní (kód:41-002-M).
Na úplnou profesní kvalifikaci Jezdec a chovatel koní (kód:41-53-H/02) navazuje profesní kvalifikace Cvičitel koní pro hiporehabilitaci (kód:41-130-M).
Úplná profesní kvalifikace Jezdec a chovatel koní (kód:41-53-H/02) je rozvíjena profesní kvalifikací Cvičitel jezdectví (kód:41-128-M) .

Školní obory

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Jezdec a chovatel koní (41-53-H/02) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací  nebo skupin profesních kvalifikací .

Chovatel/chovatelka koní 41-017-H 3
Jezdec pro přípravu a testaci mladých koní 41-021-H 3
Jezdec a chovatel sportovních koní 41-016-H 3
Jezdec a chovatel dostihových koní 41-015-H 3

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Jezdec a chovatel koní (41-53-H/02) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací  nebo skupin profesních kvalifikací .

Chovatel/chovatelka koní 41-017-H 3
Jezdec pro přípravu a testaci mladých koní 41-021-H 3
Jezdec a chovatel sportovních koní 41-016-H 3
Jezdec a chovatel dostihových koní 41-015-H 3
Zobrazit historické