Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Dělník v dřevozpracujícím průmyslu (33-99-E/04) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Dělník/dělnice výroby drobných dřevěných výrobků 33-034-E 2
Dělník výroby dřevěných obalů, palet a dílců 33-033-E 2
Dělník výroby bednění 33-026-E 2
Dělník/dělnice výroby dřevařských polotovarů 33-025-E 2
Zobrazit historické