Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Školní obory

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Strojírenská metalurgie (21-44-M/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací  nebo skupin profesních kvalifikací .

Slévárenský technik metalurg 21-057-M 4
Slévárenský technik řízení jakosti 21-058-M 4
Slévárenský technik technolog IT 21-076-M 4
Slévárenský technik technolog 21-038-M 4
Slévárenský technik mistr 21-036-M 4
Slévárenský technik technolog 21-038-M 4
Slévárenský technik mistr 21-036-M 4
Slévárenský technik technolog IT 21-076-M 4
Slévárenský technik metalurg 21-057-M 4
Slévárenský technik řízení jakosti 21-058-M 4

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Slévárenský technik (21-99-M/10) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Slévárenský technik metalurg 21-057-M 4
Slévárenský technik řízení jakosti 21-058-M 4
Slévárenský technik technolog IT 21-076-M 4
Slévárenský technik technolog 21-038-M 4
Slévárenský technik mistr 21-036-M 4