Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Školní obory

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Strojírenská metalurgie (21-44-M/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací  nebo skupin profesních kvalifikací .

Slévárenský technik / slévárenská technička řízení jakosti 21-058-M 4
Slévárenský technik metalurg / slévárenská technička metaluržka 21-057-M 4
Slévárenský technik mistr / slévárenská technička mistrová 21-036-M 4
Slévárenský technik technolog / slévárenská technička technoložka 21-038-M 4
Slévárenský technik technolog IT / slévárenská technička technoložka IT 21-076-M 4
Slévárenský technik mistr / slévárenská technička mistrová 21-036-M 4
Slévárenský technik technolog / slévárenská technička technoložka 21-038-M 4
Slévárenský technik technolog IT / slévárenská technička technoložka IT 21-076-M 4
Slévárenský technik / slévárenská technička řízení jakosti 21-058-M 4
Slévárenský technik metalurg / slévárenská technička metaluržka 21-057-M 4

Profesní kvalifikace