Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Nábytkářská a dřevařská výroba (33-42-M/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Technik/technička dřevařské výroby 33-071-M 4
Technik/technička dřevostaveb 33-070-M 4
Technik/technička nábytkářské výroby 33-072-M 4
Technik/technička stavebně truhlářské výroby 33-073-M 4

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Nábytkářská a dřevařská výroba (33-42-L/51) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Technik/technička dřevařské výroby 33-071-M 4
Technik/technička dřevostaveb 33-070-M 4
Technik/technička nábytkářské výroby 33-072-M 4
Technik/technička stavebně truhlářské výroby 33-073-M 4

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Technik nábytkářské a dřevařské výroby (33-99-M/23) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Technik/technička dřevařské výroby 33-071-M 4
Technik/technička dřevostaveb 33-070-M 4
Technik/technička nábytkářské výroby 33-072-M 4
Technik/technička stavebně truhlářské výroby 33-073-M 4
Zobrazit historické

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
7.4.2021 20.10.2022 16.3.2021