Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Garderobiér
Platnost standardu: Od 9.1.2024 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zhotovení převlekového scénáře garderoby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat určené návrhy dobových kostýmů (pánský, dámský) a kostýmních doplňků Ústní ověření
b Vypracovat převlekový scénář garderoby (popsat jednotlivé kostýmy a doplňky, pořadí kostýmů) na určené představení na základě návrhů výtvarníka (5 návrhů) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Údržba kostýmů a kostýmních doplňků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyžehlit určené kostýmy (pánský, dámský) dle požadavků inscenace a výtvarníka Praktické předvedení
b Popsat míru zašpinění určených kostýmů (pánský, dámský) a způsob odstranění nečistot podle druhu materiálu Ústní ověření
c Roztřídit určené kostýmy (5 kostýmů) podle způsobu praní Praktické předvedení
d Vysvětlit způsob praní roztříděného prádla Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy poškozených kostýmů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat určené kostýmy (5 kostýmů) a zjistit závady Praktické předvedení a ústní ověření
b Odstranit zjištěné závady – utržená délka, rozbitý zip, utržený knoflík, rozpáraný šev, roztržený kostým Praktické předvedení
c Vysvětlit zajištění předání kostýmu do dílen při nutnosti větších oprav Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úprava kostýmů a kostýmních doplňků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit na základě předložených měr osoby vhodnou velikost a nutnost úpravy (zvětšení, zmenšení) kostýmu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit postup nutné úpravy kostýmu (zvětšení nebo zmenšení) Ústní ověření
c Dohledat ve fundusu divadla, filmových nebo televizních ateliérů a připravit veškeré doplňky včetně bot, náhlavců a šperků podle velikosti a návrhu výtvarníka Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení evidence kostýmů inscenací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit vedení evidence všech kostýmů inscenace, které jsou na repertoáru až do derniéry inscenace Ústní ověření
b Označit kostým evidenčním číslem Praktické předvedení
c Zapsat kostým na evidenční list včetně druhu oděvu, barvy a materiálu Praktické předvedení
d Zkontrolovat kostýmy dle seznamu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nákup prádla a doplňků do inscenací a doplnění zásob pro provoz garderoby v divadle

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postup nákupu osobního prádla Ústní ověření
b Vysvětlit výběr prádla a doplňků podle sortimentu, velikosti a dodavatele Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Oblékání účinkujících umělců do určených kostýmů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkompletovat kostýmy včetně doplňků, bot a prádla na základě výtvarných návrhů (pánský, dámský) Praktické předvedení
b Pomáhat s oblékáním složitého dobového kostýmu herci; dámský kostým - pomáhat při zapínání na háčky, vázání zástěr, šátků; pánský kostým - vázání kravat, zapínání vest, pomáhat s oblékáním svrchního oděvu, popř. obouvání bot Praktické předvedení
c Zkontrolovat oblečeného herce v kostýmu před nástupem na scénu Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést rychlý převlek – odebrat původní kostým, podat jednotlivé části včetně zapínání a urovnání, kontrola postavy před výstupem. Odnést nehrající kostým do garderoby a uložit Praktické předvedení
e Odebrat během představení jednotlivé části kostýmu, pokud si je účinkující odkládá, a dohledat veškeré doplňky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Autorizovaná osoba určuje uchazeči v průběhu zkoušky kostýmní návrhy a kostýmy, na kterých jsou ověřovány dovednosti dle jednotlivých kritérií hodnocení tohoto hodnoticího standardu.

Autorizovaná osoba zajistí ke kompetenci Oblékání účinkujících umělců do určených kostýmů dva figuranty, tj. jednu ženu a jednoho muže.

Ověřování kompetence Úprava kostýmů a kostýmních doplňků, kritérium c) probíhá ve fundusu divadla, filmových nebo televizních ateliérů. Autorizovaná osoba zajistí zpřístupnění fundusu a bude přítomna při plnění tohoto kritéria uchazečem o zkoušku.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro kulturu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Národní divadlo

Nová scéna Národního divadla

Divadlo Na Zábradlí

SPŠO Jablonského a SOU Drtinova Praha

Rudolfinea, o. s.