Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Údržba lesních cest
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Výřez trvalé zeleně podél cest

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ukázat bezpečnostní prvky křovinořezu a motorové pily, popsat jejich funkci a vysvětlit zásady BOZP při práci s křovinořezem a motorovou pilou Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést výřez trvalé zeleně podél cesty pomocí ručního nářadí, křovinořezu a motorové pily Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést údržbu a určenou drobnou opravu použitého nářadí a mechanizačních prostředků Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyplnit běžné pracovní záznamy mechanizačních prostředků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Chemické ošetření zeleně podél cest

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní bezpečnostní požadavky předepsané pro práci s chemickými látkami, včetně směsí látek, na daném pracovišti Ústní ověření
b Na základě stanoveného pracovního postupu připravit roztok pro likvidaci nežádoucích dřevin a zeleně podél cest, včetně dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést seřízení strojů a předvést základní operace související s ručním a mechanizovaným ošetřením zeleně chemickými prostředky v konkrétních podmínkách Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat kontrolu a údržbu používané mechanizace Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba vodních propustků a podélných příkopů cest

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést údržbu určeného vodního propustku a podélného příkopu cesty Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Oprava poškozených míst na cestách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést a popsat opravu určeného poškozeného místa na lesní cestě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Výroba, údržba, opravy a výměna sítě svodnic v cestní síti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy svodnic, způsob jejich usazení a provést údržbu svodnice v cestní síti Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat výrobu a výměnu dřevěných a zemních svodnic Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Úprava erozních rýh na vývozních linkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby asanace erozních rýh na vývozních linkách Ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Vyhotovování výkazů o práci v lese

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyplnit běžné pracovní záznamy vedené pro činnosti související s údržbou lesních cest Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Při ověřování splnění kritérií založených formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě, časovému hledisku zvládání předváděných operací a dodržování platných norem a legislativních požadavků. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

 

Zkouška proběhne v lesních porostech ve vhodné vegetační době k vykonání zkoušky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Hanušovická lesní, a. s.

Hradecká lesní a dřevařská společnost, a. s.

Lesy Jedlí, s. r. o.

Ing. Milan Hron

Lesní společnost Broumov Holding, a. s.