Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Hutník
Platnost standardu: Od 4.2.2009 do 15.4.2013
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Normalizace při výrobě a lití kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v názvosloví pro zpracování a lití kovů Praktické předvedení v technické dokumentaci
b Orientovat se v normách a technických podkladech souvisejících s činnostmi při výrobě a lití kovů Praktické předvedení v technické dokumentaci
c Číst metalurgické postupy výroby kovů a jejich slitin Slovně na technické dokumentaci
d Zaznamenávat druhy a množství vstupních komponentů Písemně + slovně
e Zaznamenávat množství a chemické složení taveniny Písemně + slovně
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování bezpečnosti práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat osobní ochranné pomůcky pracovníka (OOPP) při provádění tavby na vysoké peci Slovně a prakticky s komentářem
b Vyjmenovat a ukázat OOPP přípraváře vsázky Slovně
c Znát bezpečnostní pravidla práce pod jeřábem a pravidla pro vázání břemen Slovně
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování a kontrola průběhu spékacího procesu při aglomeraci rud při hutním zpracování kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Kontrolovat spékací proces Prakticky s vysvětlením
b Kontrolovat hrudkovitost pražení rud Prakticky s vysvětlením
c Kontrolovat mletí rudy na požadovanou velikost Prakticky s vysvětlením
d Kontrola zařízení na spékání, mletí a hrudkování rud Prakticky s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria jen pro zpracovatele železa.
3

Obsluha zařízení pro předzpracování vsázky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat zařízení pro třídění komponentů vsázky do vysoké pece Praktické předvedení se slovním vysvětlením
b Obsluhovat zařízení pro třídění komponentů vsázky do ocelárenské pece Praktické předvedení se slovním vysvětlením
c Obsluhovat zařízení pro třídění komponentů vsázky do pecí pro tavení neželezných kovů Praktické předvedení se slovním vysvětlením
d Obsluhovat zařízení pro úpravu surovin vysokopecní vsázky Praktické předvedení se slovním vysvětlením
e Obsluhovat zařízení pro úpravu komponentů vsázky do ocelárenských pecí Praktické předvedení se slovním vysvětlením
f Obsluhovat zařízení pro úpravu šrotu a vratného materiálu do pecí pro tavení neželezných kovů Praktické předvedení se slovním vysvětlením
g Provádět čištění zařízení a kontrolu nastavených parametrů zařízení na zpracování vsázky Praktické předvedení se slovním vysvětlením
h Obsluhovat mlecí zařízení pro mletí paliva vysoké pece a vápence Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit kritéria (a) + d) + g) + h)), nebo (b) + e)), nebo (c) + f)) dle zaměření.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Na tvorbě standardu se podíleli

Sektorová rada hutnictví a slévárenství

Národní ústav odborného vzdělávání