Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Pracovník prádelen
Platnost standardu: Od 15.1.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v sortimentu textilních materiálů a výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozeznat materiálové složení textilních výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozeznat základní druhy textilií Praktické předvedení a ústní ověření
c Začlenit výrobek podle druhového sortimentu prádla a oděvů Praktické předvedení a ústní ověření
d Začlenit výrobek podle velikostního sortimentu prádla a oděvů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příjem prádla a oděvů pro prádelnu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést příjem prádla podle technologicky požadovaného toku znečištěného prádla a oděvů od zákazníka do prádelny Praktické předvedení
b Vyplnit příjmový list (modelová situace) Praktické předvedení
c Převzít prádlo a oděvy (od každého 1 kus: souprava ložního prádla, ubrus, košile, pracovní blůza, pracovní kalhoty, ručník) do prádelny a identifikovat poškození a vady při příjmu, určit hmotnost prádla Praktické předvedení a ústní ověření
d Označit prádlo a oděvy (od každého 1 kus: souprava ložního prádla, ubrus, košile, pracovní blůza, pracovní kalhoty, ručník), označit zjištěná poškození a vady Praktické předvedení
e Obsluhovat elektronická značkovací a čtecí zařízení (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
f Obsluhovat elektronické registrační zařízení pro registraci zakázek a tržeb (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
g Uskladnit nečisté prádlo a oděvy v meziskladu s přihlédnutím k druhu a stupni znečištění Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba technologického postupu praní prádla a oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Roztřídit prádlo a oděvy podle sortimentu, stupně zašpinění, barvy a druhu materiálu (v každé skupině nejméně 10 kusů výrobků, tj. 10 kusů výrobků podle sortimentu, 10 kusů výrobků podle stupně zašpinění, 10 kusů výrobků podle barvy a 10 kusů výrobků podle druhu materiálu) Praktické předvedení a ústní ověření
b Identifikovat symboly ošetřování a rozhodnout o jejich vlivu na volbu technologického procesu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit technologický postup pro praní textilního výrobku podle aktuální zakázky, vysvětlit postupy pro základní druhy textilních výrobků (souprava ložního prádla, ubrus, košile, pracovní blůza, pracovní kalhoty, ručník) Praktické předvedení a ústní ověření
d Přečíst jedno jednoduché schéma a návod k obsluze pracího stroje Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Praní prádla a oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odměřit a dávkovat prací, bělicí a škrobicí prostředky vzhledem k aktuální vsázce prádla do pracího stroje Praktické předvedení a ústní ověření
b Vizuálně zkontrolovat připojení pracího stroje na zdroj prací vody, páry a elektrického proudu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vložit připravenou náplň do wash-extraktoru a spustit proces praní prádla a oděvů Praktické předvedení
d Vložit tři náplně do kontinuálního pracího stroje Praktické předvedení
e Obsluhovat wash-extraktor a řešit nestandardní nebo krizové situace (modelová situace) Praktické předvedení
f Předvést obsluhu kontinuálního pracího stroje, komunikovat s ostatními provozy prádelny a řešit nestandardní nebo krizové situace (modelová situace) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sušení prádla a oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit vhodný technologický postup sušení prádla a oděvů podle aktuálního sortimentu prádla a oděvů Praktické předvedení a ústní ověření
b Vytvořit náplň do sušicího stroje podle aktuálního sortimentu prádla a oděvů Praktické předvedení
c Předvést obsluhu sušicího stroje a usušit 3 až 5 nápní textilních výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
d Vizuálně zkontrolovat proud sušicího vzduchu a odvod vlhkosti ze sušicího stroje, určit zbytkovou vlhkost prádla Praktické předvedení
e Přečíst jedno jednoduché schéma a návod k obsluze sušicího stroje Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Rozvolňování a žehlení rovného prádla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit vhodný technologický postup rozvolňování prádla Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit vhodný technologický postup žehlení prádla, dodržovat technologicky požadovaný tok prádla žehlírnou rovného prádla Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit vhodné stroje pro žehlení prádla Praktické předvedení a ústní ověření
d Stanovit vhodné technologické podmínky žehlení rovného prádla na válcových žehlicích strojích (teplotu, přítlak, rychlost) Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést obsluhu válcového žehlicího stroje, nastavit technologické podmínky na stroji Praktické předvedení a ústní ověření
f Založit 5 kusů rovného prádla do válcového žehliče, vyžehlit rovné prádlo Praktické předvedení a ústní ověření
g Předvést obsluhu skladače, jedenkrát provést nastavení skladače Praktické předvedení a ústní ověření
h Předvést obsluhu stohovače, jedenkrát provést nastavení stohovače Praktické předvedení a ústní ověření
i Přečíst jedno jednoduché schéma a návod k obsluze žehlicího stroje Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Žehlení tvarového prádla a oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit vhodný technologický postup žehlení tvarového prádla a oděvů Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit vhodné stroje pro žehlení tvarového prádla a oděvů Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit vhodné technologické podmínky pro žehlení tvarového prádla a oděvů na lisech nebo ručních žehlicích strojích, na napařovacích figurínách nebo napařovacích automatech, v tunelfinišerech Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést obsluhu lisu nebo ručního žehlicího stroje, napařovací figuríny nebo napařovacího automatu, v tunelfinišeru, nastavit technologické podmínky na žehlicích strojích Praktické předvedení a ústní ověření
e Na každém zařízení (lis nebo ruční žehlicí stroj, napařovací figurína nebo napařovací automat, tunelfinišer) vyžehlit tři kusy textilních výrobků podle aktuální zakázky Praktické předvedení
f Dodržovat požadovaný technologický tok prádla žehlírnou tvarového prádla Praktické předvedení
g Přečíst jedno jednoduché schéma a návod k obsluze použitých žehlicích strojů podle těchto variant: lis nebo ruční žehlicí stroj, napařovací figurína nebo napařovací automat, tunelfinišer Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zprostředkování opravy a úpravy prádla a oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat opravitelná poškození prádla a oděvů a navrhnout způsob opravy na 3 kusech prádla nebo oděvu Praktické předvedení a ústní ověření
b Označit poškozená místa (místa určená k opravě) a předat k opravě na 3 kusech prádla nebo oděvu Praktické předvedení
c Vyplnit jeden zakázkový list pro opravy a úpravy prádla a oděvů (modelová situace) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Balení a uskladnění čistého prádla a oděvů v meziskladu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit vhodný způsob balení čistého prádla a oděvů Praktické předvedení
b Roztřídit prádlo a oděvy k expedici podle zakázkového listu (minimálně 3 položky v zakázkovém listu) Praktické předvedení
c Předvést obsluhu elektronického značkovacího a čtecího zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést obsluhu balicího stroje, zabalit 3 dávky prádla nebo oděvů Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyplnit jeden zakázkový list a expedovat zabalené prádlo nebo oděvy, viz kritérium d), do meziskladu čistého prádla a oděvů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Expedice čistého prádla a oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit jednu dávku čistého prádla a oděvů k odvozu z prádelny k zákazníkovi Praktické předvedení
b Připravit dodací list podle zakázkového listu (modelová situace) Praktické předvedení
c Předvést obsluhu elektronického značkovacího a čtecího zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Odevzdat jednu dávku prádla a oděvů k expedici Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést obsluhu elektronického registračního zařízení pro registraci zakázek a tržeb Praktické předvedení a ústní ověření
f Vyplnit jeden reklamační list (modelová situace) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění hygienicko-sanitační činnosti v prádelenských provozech a dodržování hygienických předpisů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit obsah a význam hygienického plánu prádelny Ústní ověření
b Dodržovat hygienické předpisy a zásady osobní hygieny Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit provedení sanitace provozu, strojů a zařízení Ústní ověření v reálném provozu
d Vysvětlit dodržování zásad práce s nemocničním prádlem a oděvy, při tom použít normy, vyhlášku a oborové specifikace Ústní ověření
e Vysvětlit dodržování zásad práce s hotelovým prádlem a oděvy, při tom použít normy, vyhlášku a oborové specifikace Ústní ověření
f Dodržovat zásady ochrany zdraví při práci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v provozech prádelen a čistíren

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik úrazů elektrickým proudem Praktické předvedení a ústní ověření
b Dodržovat zásady bezpečnosti práce s elektrickými stroji a zařízeními Praktické předvedení a ústní ověření
c Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik úrazů popálením nebo opařením Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržovat zásady bezpečnosti práce s tepelnými stroji a zařízením Praktické předvedení a ústní ověření
e Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik úrazů souvisejících s nebezpečnými chemickými látkami Praktické předvedení a ústní ověření
f Dodržovat zásady bezpečnosti práce s nebezpečnými chemickými látkami Praktické předvedení a ústní ověření
g Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik požáru Praktické předvedení a ústní ověření
h Dodržovat zásady požární prevence a postup činností při vzniku požáru Praktické předvedení a ústní ověření
i Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik ostatních úrazů (úrazy pohybujícími se částmi strojů, pádem z výšky) Praktické předvedení a ústní ověření
j Dodržovat zásady bezpečnosti práce pro předcházení vzniku ostatních úrazů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněn předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována (odkaz na povolání v NSP -https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-pradelen-a-cist#zdravotni-zpusobilost).

Autorizovaná osoba zpracuje seznam strojového vybavení (strojů a zařízení používaných v rozsahu hodnoticího standardu) a předá ho uchazeči minimálně 1 týden před zkouškou, nedohodne-li se s uchazečem jinak.

 

Autorizovaná osoba dále připraví modelové situace z provozu v návaznosti na ověřované kompetence, kde je u kritéria hodnocení uvedeno, že se jedná o modelovou situaci.

 

Ověřování bude spojeno v navazující činnosti vedoucí k úplnému vykonání služby praní prádla a oděvů. Konkrétní skladba zakázky vyplyne z aktuální zakázky firmy.

 

Při ústním ověřování spojeném s praktickým předvedením uchazeč stručně vysvětlí pojem nebo jev, jeho uplatnění v praxi, podmínky a příklady použitého technologického procesu.

 

Při ověřování odborných kompetencí, zejména formou praktického předvedení, je třeba přihlížet k dodržování hygienických pravidel a zásad vedoucích k naplňování podmínky bezpečnosti práce v prádelnách a čistírnách oděvů a prádla. Dále je třeba posuzovat hospodárné využívání zdrojů energie, vody a chemických přípravků, dodržování ekologických principů při provádění služby, bezpečné provádění všech úkonů a časové zvládání jednotlivých operací.

 

Při ověřování odborné kompetence Orientace v sortimentu textilních materiálů a výrobků uchazeč podle kritéria hodnocení a) určí minimálně na jednom vzorku od každého druhu materiálu tyto materiály: bavlnu, vlnu, len, hedvábí, polyester, viskózu, acetát, polyamid, polyester, polyuretan; podle kritéria hodnocení b) rozpozná uchazeč tyto druhy textilií: tkaninu, pleteninu, netkanou textilii; podle kritéria hodnocení c) uchazeč začlení minimálně 3 výrobky podle druhového sortimentu prádla a oděvů a podle kritéria hodnocení d) minimálně 3 výrobky podle velikostního sortimentu prádla a oděvů.

 

Při ověřování odborných kompetencí Orientace v sortimentu textilních materiálů a výrobků a Provádění hygienicko-sanitační činnosti v prádelenských provozech a dodržování hygienických předpisů uchazeč vysvětlí, které normy, vyhláška a oborové specifikace se k této činnosti vztahují a jaké podmínky z nich pro provoz prádelny vyplývají, přitom bude používat předpisy uvedené v kapitole Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky.

 

Pro hodnocení odborné kompetence Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v provozech prádelen a čistíren (všechna kritéria hodnocení) a pro hodnocení odborné kompetence Provádění hygienicko-sanitační činnosti v prádelenských provozech a dodržováníní hygienických předpisů (kritéria hodnocení b, f) zkoušející sleduje uchazeče v průběhu plnění všech zadaných úkolů, tj. jak zásady zachovává při obsluze všech strojů a zařízení nebo při provádění souvisejících činností v provozu, kde se koná zkouška. Není požadováno zkoušet dodržování BOZP na samostatném úkolu.

 

Při hodnocení způsobu zhotovení služby bude provedeno výsledné hodnocení vizuálně i senzoricky, bude provedena obvyklá kontrola kvality vyprání nebo vyčištění, případně odstranění skvrn. Předmětem hodnocení bude i kreativita a manuální zručnost uchazeče, jeho orientace v textilních materiálech, sortimentu prádla a oděvů a používaných prádelenských technologiích. Důraz bude kladen na bezpečnost práce a úsporu použitých prostředků.

 

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém bude zkouška probíhat.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace prádelen a čistíren ČR, z. s., Brno

RENATEX, a. s., Ostrava - Poruba

CHRIŠTOF, spol. s r. o., Brno

Prádelna a čistírna Manela Vyškov, Vyškov