Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Pracovník prádelen a čistíren
Platnost standardu: Od 10.2.2009 do 23.1.2013
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 10.4.2018 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v sortimentu textilních materiálů a výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozeznat materiálové složení textilních vláken Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
b Rozeznat základní druhy textilií Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
c Správně začlenit výrobek podle druhového sortimentu textilních výrobků a oděvů Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
d Správně začlenit výrobek podle velikostního sortimentu textilních výrobků a oděvů Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příjem oděvů a textilních výrobků v provozu chemické čistírny a v provozu mokrého čištění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Postupovat při příjmu podle správného toku znečištěných oděvů a textilních výrobků od zákazníka přes sběrny až do čistírny Praktické předvedení
b Vyplnit příjmový list Písemně
c Převzít oděvy a textilní výrobky do čistírny a identifikovat poškození a vady při příjmu Praktické předvedení a slovní vyjádření
d Značit oděvy a textilní výrobky, značit zjištěná poškození a vady Praktické předvedení
e Obsluhovat elektronická značkovací a čtecí zařízení Praktické předvedení
f Obsluhovat elektronické registrační zařízení pro registraci zakázek a tržeb Praktické předvedení
g Uskladnit znečištěné oděvy a textilní výrobky v meziskladu s přihlédnutím k druhu oděvů, textilních výrobků, stupně znečištění a požadované technologie čištění Praktické předvedení
h Dodržovat reklamační řád provozovny Praktické předvedení
i Dodržovat platné zákonné předpisy v oblasti objektivní odpovědnosti za vady, upozornit zákazníka na nevhodnost požadované služby Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Třídění zakázek před čištěním a volba způsobu čištění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Třídit oděvy a textilní výrobky podle sortimentu, stupně zašpinění, barvy a druhu materiálu Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
b Identifikovat symboly ošetřování a rozhodnout o jejich vlivu na volbu technologického procesu Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
c Rozhodnout o druhu použitého způsobu čištění, volit mezi rozpouštědly PER, KWL a/nebo mokrým čištěním Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
d Třídit zakázky a uskladnit v meziskladech pro jednotlivé technologické metody čištění Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba technologického postupu chemického čištění s použitím perchloretylenu nebo jiných rozpouštědel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Třídit oděvy a textilní výrobky podle sortimentu, stupně zašpinění, barvy a druhu materiálu Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
b Zvolit a předvést detašovací postupy Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
c Vytvořit náplň čisticího stroje Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
d Zvolit správný technologický postup pro chemické čištění různých druhů oděvů textilních výrobků Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
e Stanovit počet a druh lázní, čas praní, teplotu a čas zpětného získávání PER nebo KWL Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
f Stanovit vhodný zesilovací prostředek a jeho dávkování Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
g Stanovit jiné vhodné přídavné prostředky a jejich dávkování Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
h Stanovit vhodné postupy pro ochranu oděvů a textilních výrobků před procesem chemického čištění Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
i Stanovit vhodný postup pro používání destilačního a filtračního zařízení chemického čisticího stroje Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
j Číst jednoduché schéma a návod k obsluze chemického čisticího stroje PER nebo KWL Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba technologického postupu mokrého čištění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Třídit oděvy a textilní výrobky podle sortimentu, stupně zašpinění, barvy a druhu materiálu Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
b Zvolit a předvést detašovací postupy Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
c Vytvořit náplň pracího stroje Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
d Zvolit správný technologický postup pro mokré čištění různých druhů oděvů textilních výrobků Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
e Stanovit počet a druh lázní, čas praní, výšku hladiny, teplotu a čas praní, velikost otáček praní a odstřeďování Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
f Stanovit vhodný prací prostředek a jeho dávkování Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
g Stanovit jiné vhodné přídavné prostředky a jejich dávkování Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
h Stanovit vhodné postupy pro ochranu oděvů a textilních výrobků před procesem mokrého čištění Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
i Stanovit vhodný technologický postup sušení oděvů a textilních výrobků, stanovení technologických podmínek sušení Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
j Číst jednoduché schéma a návod k obsluze pracího a sušicího stroje Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Chemické čištění oděvů a textilních výrobků s použitím PER nebo KWL

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odměřit a dávkovat zesilovací a jiné prostředky Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
b Vizuálně kontrolovat správné připojení čisticího stroje na zdroj prací vody, páry, tlakového vzduchu a elektrického proudu Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
c Vložit připravenou náplň do čistícího stroje Praktické předvedení
d Nastavit požadované hodnoty technologických podmínek chemického čištění a spuštění procesu čištění Praktické předvedení
e Obsluhovat čisticí stroj a řešit krizové situace Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
f Obsluhovat počítačem řízený čisticí stroj, komunikovat s ostatními provozy čistírny a řešit krizové situace Praktické předvedení
g Použít destilačního zařízení, filtračního zařízení PER nebo KWL, vyčistit filtry PER nebo KWL, vyčistit lapač hrubých nečistot, vyčistit vzduchové filtry, obsluhovat odlučovač kontaktní vody, obsluhovat vzduchový filtr s náplní aktivního uhlí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Mokré čištění oděvů a textilních výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odměřit a dávkovat prací a jiné prostředky Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
b Vizuálně kontrolovat správné připojení pracího stroje na zdroj prací vody, páry, tlakového vzduchu a elektrického proudu Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
c Vložit připravenou náplň do pracího stroje Praktické předvedení
d Nastavit požadované hodnoty technologických podmínek mokrého čištění a spuštění procesu čištění Praktické předvedení
e Obsluhovat prací stroj a řešit krizové situace Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
f Obsluhovat počítačem řízený prací stroj, komunikovat s ostatními provozy čistírny a řešit krizové situace Praktické předvedení
g Vyjmout náplň z pracího stroje a vložit náplň do sušicího stroje Praktické předvedení
h Nastavit požadované hodnoty technologických podmínek sušení v procesu mokrého čištění Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění různých druhů chemických úprav v rámci procesu čištění oděvů a textilních výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit vhodný technologický postup pro požadovanou chemickou úpravu oděvu nebo textilního výrobku Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
b Odměřit a dávkovat prostředek chemické úpravy Praktické předvedení
c Provést chemickou úpravu v konkrétním čisticím stroji Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Třídění oděvů a textilních výrobků po procesu čištění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat důvody pro opakované čištění zakázek Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
b Předvést opakované detašovací postupy Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
c Rozhodnout o způsobu opakovaného čištění zakázky Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Žehlení oděvů a textilních výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit vhodný technologický postup žehlení zakázky Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
b Zvolit vhodné stroje pro žehlení zakázky Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
c Stanovit vhodné technologické podmínky žehlení zakázky na lisu, zejména teplotu, přítlak a čas Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
d Stanovit vhodné technologické podmínky žehlení zakázky na ručním žehlicím stole, zejména teplotu, druh použité žehlicí plochy, využití působení přídavné páry a chladicího vzduchu Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
e Stanovit vhodné technologické podmínky žehlení zakázky na napařovací tvarovací figuríně, zejména čas působení páry a průtočné množství tvarovacího vzduchu Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
f Obsluhovat žehlicí lis, ruční žehlicí stůl, napařovací tvarovací figurínu, nastavit požadované technologické podmínky Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
g Vyžehlit kalhoty pánského společenského obleku Praktické předvedení
h Vyžehlit sako pánského společenského obleku Praktické předvedení
i Vyžehlit pánskou košili Praktické předvedení
j Kontrolovat vyžehlené zakázky a identifikovat chyby žehlení Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zprostředkování opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat opravitelná poškození zakázek a navrhnout způsob opravy Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
b Vyplnit zakázkový list pro opravy a úpravy zakázek Písemně
c Označit poškozená místa resp. místa určená k úpravě a expedovat Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Balení oděvů a textilních výrobků a uskladnění v meziskladu vyčištěných zakázek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný způsob balení vyčištěných zakázek Slovní vyjádření
b Třídit zakázky k expedici podle příjmových listů Praktické předvedení
c Obsluhovat elektronická značkovací a čtecí zařízení Praktické předvedení
d Obsluhovat balicí stroj, zabalit zakázky Praktické předvedení
e Vyplnit výdejní list a expedovat do meziskladu vyčištěných zakázek Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Expedice vyčištěných zakázek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat správný tok vyčištěných zakázek z čistírny k zákazníkovi Praktické předvedení
b Vyplnit výdejní list Písemně
c Obsluhovat elektronická značkovací a čtecí zařízení Praktické předvedení
d Odevzdat vyčištěné zakázky k expedici Praktické předvedení
e Obsluhovat elektronické registrační zařízení pro registraci zakázek a tržeb Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zásad ochrany životního prostředí při procesu chemického čištění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Použít povinná zařízení chemického čisticího stroje pro ochranu životního prostředí (např. čidla obsahu PER, filtrační zařízení s náplní aktivního uhlí, filtrační zařízení pro kontaktní vodu, zabezpečení stroje proti ekologickým haváriím apod.) Praktické předvedení
b Provést regeneraci absorpčního zařízení s náplní aktivního uhlí Praktické předvedení
c Provést řešení simulované ekologické havárie – úniku PER do záchytné vany stroje Praktické předvedení
d Vést předepsanou provozní evidenci chemického čištění Písemně se slovním zdůvodněním ústním
e Identifikovat a hlásit simulovanou poruchu čisticího stroje Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik úrazů elektrickým proudem Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
b Dodržovat zásady bezpečnosti práce s elektrickými stroji a zařízeními Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
c Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik úrazů popálením nebo opařením Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
d Dodržovat zásady bezpečnosti práce s tepelnými stroji zařízeními Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
e Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik úrazů souvisících s nebezpečnými chemickými látkami Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
f Dodržovat zásady bezpečnosti práce s nebezpečnými chemickými látkami Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
g Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik požáru Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
h Dodržovat zásady požární prevence a postup činností při vzniku požáru Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
i Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik ostatních úrazů (např. úrazy pohybujícími se částmi strojů, pádem z výšky apod.) Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
j Dodržovat zásady bezpečnosti práce pro předcházení vzniku ostatních úrazů Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění hygienicko-sanitační činnosti v čistírenských provozech a dodržování hygienických předpisů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat hygienické předpisy v kritických místech čistírenského provozu Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
b Dodržovat hygienické předpisy a zásady osobní hygieny Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
c Provádět sanitaci provozu, strojů a zařízení Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
d Dodržovat zásady práce se silně kontaminovanými zakázkami Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
e Dodržovat zásady ochrany zdraví při práci Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (BOZP a PO).

 

Ověřování by mělo být pokud možno spojeno v navazující činnosti vedoucí k úplnému zhotovení služby praní a čištění prádla a oděvů nebo pronajímání prádla. Konkrétní skladbu zakázky určí zkoušející.

Uchazeč bude vyzván, aby v případě slovního zdůvodnění stručně vysvětlil definici pojmu, jeho uplatnění v praxi, podmínky a příklady použitého technologického procesu.

Při ověřování způsobilostí, zejména formou praktického předvedení, je třeba přihlížet k dodržování hygienických pravidel a zásad vedoucích k naplňování podmínky bezpečnosti práce v prádelnách a čistírnách oděvů a prádla. Dále je třeba posuzovat hospodárné využívání zdrojů energie, vody a chemických přípravků, dodržování ekologických principů při provádění služby, bezpečné provádění všech úkonů a časové zvládání jednotlivých operací.

Při hodnocení způsobu zhotovení služby bude provedeno výsledné hodnocení vizuálně i sensoricky, bude provedena obvyklá kontrola kvality vyprání nebo vyčištění, příp. odstranění skvrn. Předmětem hodnocení bude i kreativita, manuální zručnost uchazeče a důraz bude kladen na bezpečnost práce a úsporu použitých prostředků.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard byl zpracován ve spolupráci se Sektorovou radou textilního a oděvního průmyslu a zástupci následujících institucí:

Asociace prádelen a čistíren ČR

Textilní zkušební ústav Brno

Hospodářskou komorou ČR

Národní ústav odborného vzdělávání