Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Masér
Platnost standardu: Od 21.8.2019 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Rekondiční a sportovní masér (69-53-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Sportovní masáž 69-037-M 4

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Rekondiční a sportovní masér (69-53-H/01) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Sportovní masáž 69-037-M 4
Zobrazit historické

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
30.6.2009 15.4.2013 23.6.2009
13.2.2013 20.10.2019 15.1.2013