Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Šička interiérového vybavení
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických dokumentech včetně čtení výkresů interiérového a exteriérového vybavení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst dodanou technickou dokumentaci konkrétního výrobku včetně 3D zobrazení v listinné nebo elektronické formě, předvést měření v metrické soustavě a vypočítat zadané rozměry Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se v dodaných technických podkladech pro výrobu a značení textilních výrobků podle platných právních předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Přípravné práce pro zhotovení šitých výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uspořádat pracoviště podle potřeby manipulace s materiálem, připravit pomůcky pro konkrétní výrobek, zvolit hlavní a pomocné materiály, případně výplňové materiály Praktické předvedení
b Vytvořit šablony, nářezové plány a střihové plány výrobků podle zadaných rozměrů a výkresové dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit spotřebu všech materiálů, vyžehlit, rozměřit materiál a zakreslit předlohu Praktické předvedení a ústní ověření
d U šitých výplní vícekomorových rozpočítat rozdělení náplně do komor Praktické předvedení a ústní ověření
e Při sestavování střihového plánu respektovat vzor a směr textilie, tažnost a srážlivost materiálu a přídavky na švy Praktické předvedení a ústní ověření
f Při sestavování střihového plánu usně posoudit kvalitu, označit vady a vyloučit použití vad na dílcích Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční a strojové dělení plošných dílů v čalounické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vystřihnout nebo vyříznout díly podle šablony nebo podle zakresleného střihu Praktické předvedení a ústní ověření
b Pomocí ručních řezacích strojků rozdělit zadaný materiál Praktické předvedení a ústní ověření
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování dílů a výrobků na šicích strojích, ruční šití

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést základní seřízení šicího stroje, zkontrolovat funkčnost a čistotu šicího stroje, nastavit parametry seřízení šicího stroje odpovídající zpracovávanému materiálu, vybrat vhodné nitě, velikost a druh jehly k zhotovovanému výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést zadané operace na šicích strojích včetně všití etikety nesoucí informaci o použitých materiálech a údržbě výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
c Ručním šitím dokončit výrobek, použít skrytý nebo jiný steh dle potřeby Praktické předvedení
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Žehlení, podlepování dílů a tepelné tvarování výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést základní seřízení a kontrolu žehlicího stroje podle zpracovávaného materiálu a zhotovovaného výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyžehlit a vytvarovat, případně zpevnit díly výztužným materiálem v souladu se zásadami BOZP a PO Praktické předvedení
c Zkontrolovat kvalitu provedení a soudržnosti žehlením spojených materiálů, uložit dílec na určené místo Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Plnění, montáž a kompletace šitých výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Naplnit šité výplně, vážením ověřit zadanou hmotnost, po zašití nebo jiném uzavření očistit dílec Praktické předvedení a ústní ověření
b Vložit nebo vlepit dle technické dokumentace dílce PUR pěn do šité výplně Praktické předvedení a ústní ověření
c Výrobky nebo polotovary podle zadání dokončit a zkontrolovat jejich kvalitu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpadem ze šicí dílny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsoby třídění, skladování, zpracování, recyklace a likvidace odpadu ze šicí dílny Ústní ověření
b Naložit s odpadem v souladu s platnými předpisy s dodržením zásad BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Balení ušitého výrobku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat a připravit vhodný balicí materiál a popsat vhodná balicí zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
b Zabalit výrobek nebo polotovar v souladu se zásadami BOZP a PO Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Při realizaci zkoušky uchazeč zhotoví:

  • vícekomorovou šitou výplň s dílcem PUR pěny
  • snímatelný potah polštáře se všitou paspulí
  • vzorek z usně se švy – jednostranně přeplátovaný, rozešitý a podšitý lemovkou
  • vzorek z textilie - všití zdrhovadla min. délky 400 mm

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě práce. Pokud ze strany zkoušeného nebudou při ověřování kompetencí dodržovány zásady BOZP a PO, ohodnotí zkoušející danou kompetenci, při níž došlo k porušení zásad BOZP, výsledkem „nesplnil“.

 

Na zkoušku si účastník donese vlastní pracovní oděv a obuv.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

CECH ČALOUNÍKŮ A DEKORATÉRŮ, z. s.

BPP, spol. s r. o.

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍCH ŘEMESEL BRNO-BOSONOHY, příspěvková organizace