Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Sedlář
Platnost standardu: Od 15.1.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Výrobce kožedělného zboží (32-52-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Brašnář/brašnářka 32-001-H 3
Sedlář/sedlářka 32-002-H 3
Rukavičkář/rukavičkářka 32-003-H 3

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Výrobce kožedělného zboží (32-99-H/14) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Brašnář/brašnářka 32-001-H 3
Sedlář/sedlářka 32-002-H 3
Rukavičkář/rukavičkářka 32-003-H 3
Zobrazit historické

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
27.8.2010 4.7.2016 17.8.2010
26.4.2016 15.3.2021 26.4.2016