Uznatelnost kompetencí

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Servisní pracovník u zákazníka
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do 18.2.2026
Možnosti zkoušky: Podle tohoto standardu je možno zkoušet do 18.2.2026.
Kvalifikační úroveň: 3

Ověření uznatelnosti kompetencí

Pokud uchazeč úspěšně složil zkoušku z některé profesní kvalifikace, je možné, že prokázal kompetence, které jsou předmětem ověřování i u profesní kvalifikace Servisní pracovník/pracovnice u zákazníků (kód:69-013-H). Tyto uznatelné kompetence se nemusí u zkoušky ověřovat, pokud to nijak nenaruší celkový průběh zkoušky.

Pro zjištění, které kompetence profesní kvalifikace Servisní pracovník/pracovnice u zákazníků (kód:69-013-H) jsou uznatelné, zadejte kódy nebo názvy profesních kvalifikací a datum zkoušky.

1. Vyberte kvalifikace

Vybrané kvalifikace
Kód Název Datum zkoušky  
Odebrat