Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Nástrojař
Platnost standardu: Od 7.10.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Nástrojař (23-52-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Nástrojař pro řezné nástroje 23-014-H 3
Nástrojař pro přípravky a měřidla 23-015-H 3
Nástrojař pro nástroje k plošnému a objemovému tváření 23-016-H 3
Nástrojař pro formy na zpracování plastů a tlakové lití kovů 23-009-H 3

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Nástrojař (23-99-H/22) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Nástrojař pro řezné nástroje 23-014-H 3
Nástrojař pro přípravky a měřidla 23-015-H 3
Nástrojař pro nástroje k plošnému a objemovému tváření 23-016-H 3
Nástrojař pro formy na zpracování plastů a tlakové lití kovů 23-009-H 3

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
24.11.2011 15.2.2017 1.11.2011
29.11.2016 6.12.2020 29.11.2016