Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Strojník vodárenských zařízení

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Školní obory

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení (36-58-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Provozní montér kanalizací 36-166-H 3
Provozní montér vodovodů 36-171-H 3
Strojník pro obsluhu čerpací a přečerpávací stanice 36-027-H 3
Strojník pro obsluhu čistírny odpadních vod 36-028-H 3
Strojník pro obsluhu úpravny pitné vody 36-029-H 3

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Strojník vodárenských zařízení (36-99-H/01) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Strojník pro obsluhu čerpací a přečerpávací stanice 36-027-H 3
Strojník pro obsluhu čistírny odpadních vod 36-028-H 3
Strojník pro obsluhu úpravny pitné vody 36-029-H 3