Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Dělník čištění a kontroly dílců, balení výrobků
Platnost standardu: Od 5.2.2019 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Dělník v nábytkářském průmyslu (33-99-E/05) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Dělník čistění a kontroly dílců, balení výrobků 33-021-E 2
Dělník pro přípravu nábytkových povrchů 33-029-E 2

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
29.8.2012 5.4.2019 31.7.2012