Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Dělník čištění a kontroly dílců, balení výrobků
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Truhlářská a čalounická výroba (33-56-E/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací  nebo skupin profesních kvalifikací .

Dělník/dělnice čištění a kontroly dílců, balení výrobků 33-021-E 2
Dělník/dělnice pro přípravu nábytkových povrchů 33-029-E 2
Dělník/dělnice v čalounické výrobě 33-066-E 2

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Dělník v nábytkářském průmyslu (33-99-E/05) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Dělník/dělnice čištění a kontroly dílců, balení výrobků 33-021-E 2
Dělník/dělnice pro přípravu nábytkových povrchů 33-029-E 2
Zobrazit historické

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
29.8.2012 5.4.2019 31.7.2012
5.2.2019 20.10.2022 15.1.2019