Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Tiskař

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace