Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Tiskař na novinových ofsetových kotoučových strojích
Platnost standardu: Od 5.9.2018 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Tiskař na polygrafických strojích (34-52-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací  nebo skupin profesních kvalifikací .

Operátor jedno a vícebarvových digitálních produkčních tiskových strojů 34-033-H 3
Operátor velkoformátových digitálních tiskových strojů 34-034-H 3
Tiskař na ofsetových archových strojích 34-010-H 3
Tiskař na hlubotiskových kotoučových strojích 34-012-H 3
Tiskař na sítotiskových strojích 34-013-H 3
Tiskař na úzkoformátových flexotiskových kotoučových strojích 34-029-H 3
Tiskař na širokoformátových flexotiskových kotoučových strojích 34-028-H 3
Tiskař na novinových ofsetových kotoučových strojích 34-027-H 3
Tiskař na akcidenčních ofsetových kotoučových strojích 34-026-H 3

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
29.4.2013 5.11.2018 16.4.2013