Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Modelář ve slévárenství
Platnost standardu: Od 5.2.2019 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Modelář (21-53-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Modelář ve slévárenství 21-025-H 3

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Modelář ve slévárenství (21-99-H/11) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Modelář ve slévárenství 21-025-H 3

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
15.8.2013 5.4.2019 30.7.2013