Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Montér potrubních rozvodů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v právních a technických normách upravující oblast potrubních sítí měděných potrubí chladicích zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách a právních předpisech v oblasti pájení a svařování Písemné ověření
b Orientovat se v normách a právních předpisech v oblasti chladicích zařízení a chladiv Písemné ověření
c Orientovat se v normách a právních předpisech v oblasti tlakových nádob Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v projektové dokumentaci potrubních systémů chladicích zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v technickém značení projektové dokumentace chladicích a klimatizačních zařízení Písemné ověření
b Zvolit postup práce při montáži potrubí podle projektové dokumentace Písemné a ústní ověření
c Orientovat se v pracovních postupech při montáži potrubních systémů chladicích zařízení Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Spojování měděných potrubí pájením

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit materiál (nařezat trubky na danou délku, provést odhrotování, očištění a vyžíhání plamenem) Praktické předvedení
b Provést horizontální pájené spoje metodou tvrdého pájení mědi Praktické předvedení
c Provést vertikální pájené spoje metodou tvrdého pájení mědi Praktické předvedení
d Zapájet spoje Praktické předvedení
e Provést kontrolu kvality spoje (rozříznout spoje) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavení potrubního systému nepájenými spoji v instalaci chlazení a kontrola těsnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup práce a činnosti při sestavování potrubního systému Ústní ověření
b Připravit materiál, ohnout trubky podle zadání, vytvořit kalíškové spoje Praktické předvedení
c Sestavit potrubní systém dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést zkoušku těsnosti přetlakem dusíku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování BOZP při provádění pájecích prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v regulačních a bezpečnostních komponentech pájecích souprav Písemné a ústní ověření
b Orientovat se v pravidlech bezpečné manipulace se svařovacími plyny Písemné a ústní ověření
c Vypracovat pájecí příkaz Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč předloží přihlášku ke zkoušce a platné osvědčení o certifikaci páječe (páječský průkaz) - tvrdé pájení mědi dle aktuálně platných norem (ČSN EN 13 133).

 

Zkouška může být provedena v reálném prostředí nebo ve zkušebně s nejméně jedním zkušebním zařízením umožňujícím provádět veškeré praktické zkoušky odborných dovedností 3 a 4 v provedení alternativně:

- funkční chladicí zařízení

- klimatizační zařízení

- tepelné čerpadlo (včetně simulace otopné strany) s obsahem chladiva max. 3 kg.

 

Spojování měděných potrubí pájením (kompetence e74.A.1093) a Sestavení potrubního systému nepájenými spoji v instalaci chlazení a kontrola těsnosti (kompetence e74.A.1094) je prováděno podle zadání v projektové dokumentaci s minimálním rozsahem:

2 – 3 horizontální pájené spoje metodou tvrdého pájení mědi

2 – 3 vertikální pájené spoje metodou tvrdého pájení mědi

Sestavení potrubního systému podle zadání nepájenými spoji (minimálně 15 - 20 spojů) a provedení zkoušky těsnosti systému.

 

Zkoušející musí být přítomen u zkoušky po celou dobu zkoušení uchazečů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz chladicí a klimatizační techniky

Školicí středisko CHKT a TČ, s. r. o.