Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Povolání: Pracovník výroby ovocných pomazánek
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Konzervář (29-99-H/06) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Pracovník výroby ovocných pomazánek 29-050-H 3
Obsluha zařízení pro konzervaci potravin zmrazováním 29-065-H 3
Obsluha zařízení pro konzervaci potravin tepelným ošetřením 29-066-H 3

Vztahy s dalšími kvalifikacemi