Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Pracovník pro vyšší hygienické zaopatření zemřelých
Platnost standardu: Od 7.10.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Pracovník pro vyšší hygienické zaopatření těl zemřelých (69-99-M/04) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Pracovník pro vyšší hygienické zaopatření těl zemřelých 69-048-M 4

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
29.10.2013 6.12.2020 29.10.2013