Vybrané obory kvalifikace


Vašemu výběru odpovídá 16 profesních kvalifikací

Název profesní kvalifikace Kód Platnost Úroveň
Podnikový ekolog/podniková ekoložka 16-012-T Platný 7
Poradce/poradkyně systému managementu ochrany životního prostředí 16-016-T Platný 7
Pracovník zařízení pro ochranu ovzduší 16-010-H Platný 3
Pracovník zařízení pro ochranu vod 16-011-H Platný 3
Pracovník/pracovnice environmentální výchovy 16-004-N Platný 5
Pracovník/pracovnice pro odpadové hospodářství 16-009-H Platný 3
Průvodce/průvodkyně přírodou 16-002-M Platný 4
Samostatný skalník 16-003-N Platný 5
Specialista v oblasti environmentální výchovy 16-005-T Platný 7
Strážce přírody 16-001-M Platný 4
Technik pro odpadové hospodářství 16-006-M Platný 4
Technik specialista pro odpadové hospodářství 16-015-T Platný 7
Technik specialista pro ochranu ovzduší 16-014-T Platný 7
Technik specialista pro ochranu vod 16-013-T Platný 7
Technik zařízení pro ochranu ovzduší 16-007-M Platný 4
Technik zařízení pro ochranu vod 16-008-M Platný 4