Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Povolání: Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Cestovní ruch (65-42-M/02) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Pracovník/pracovnice cestovní kanceláře – specialista/specialistka pro incoming 65-034-M 4
Pracovník/pracovnice turistického informačního centra 65-027-M 4
Průvodce/průvodkyně cestovního ruchu 65-021-N 5
Samostatný pracovník / samostatná pracovnice cestovní kanceláře a cestovní agentury 65-032-N 5

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
28.1.2014 20.10.2022 28.1.2014